Overrasket over hvor mange som får læreplass i Viken

3056 søkere i Viken har til nå fått læreplass i årets formidling av læreplasser. –Takket være ekstra innsats og ekstra midler har formidlingen gått mye bedre enn fryktet ut fra situasjonen på arbeidsmarkedet og den pågående Koronapandemien, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse.
Klikk for stort bildeLærling i Viken. Viken fylkeskommune  

Klikk for stort bildeSiv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse. Morten Brakestad Om lag 72 prosent av søkerne har til nå fått læreplass. 9 av 10 ungdomssøkere til læreplass har inngått kontrakt i bedrift. Det er innen bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag og service og samferdsel det er flest søkere og læreplasser.

– Det er tøffe tider på arbeidsmarkedet og vi var tidligere i år usikre på hvordan koronasituasjonen ville påvirke tilgangen på læreplasser, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.

Stimuleringsmidler har hatt effekt

Gjennom regjeringens «Utdanningsløftet 2020» fikk Viken fylkeskommune blant annet bevilget 28,9 millioner kroner for å hjelpe lærlinger og for opplæringstiltak for yrkesfagelever, og 40 millioner kroner til å stimulere til nye læreplasser i utsatte bransjer.

 – Vi ser at stimuleringsmidlene har hatt positiv effekt, og flere bedrifter har søkt om og fått midler slik at de kan tilby flere læreplasser, sier Siv Henriette Jacobsen.

4650 søkere hadde læreplass som sitt høyeste ønske i årets formidling. I etterkant har noen trukket sin søknad eller blitt vurdert til å ikke være kvalifisert, slik at Viken har stått igjen med 4217 søkere til læreplass. De aller fleste har fått læreplass i Viken, men noen har også fått læreplass i andre fylker. Det er flest formidlet innen helse- og oppvekstfag, samtidig står det igjen flest søkere i helsearbeiderfaget. Dette kan ha sammenheng med at det i år har vært et stort antall voksne søkere til læreplass i det faget.

De som ikke har fått læreplass har fått tilbud om vg3 fagopplæring i skole. 544 søkere har takket ja til dette tilbudet, og 446 har av ulike grunner takket nei.

Fortsatt mulighet for læreplasser og å ta inn lærlinger

–Vi fortsetter arbeidet med formidling videre for dem som ennå ikke har fått læreplass. Det er fortsatt mulig for bedrifter å ta inn lærlinger, og det er fortsatt mulig for søkere å få læreplass. Jeg oppfordrer bedrifter til å ta kontakt med oss for å få hjelp i prosessen, sier Jacobsen.

De som nå vil få sin opplæring gjennom vg3 fagopplæring i skole vil fortsatt ha mulighet til å få læreplass. Gjennom vg3 fagopplæring i skole vil elevene ha praksis i bedrift der det er mulig, og de vil kunne tegne en kontrakt i den aktuelle bedriften.

Informasjon om nye ledige læreplasser vil også kontinuerlig bli formidlet til skolene og søkerne fra enhet læreplassformidling, og vil også bli publisert gjennom vår facebookside «Lærling i Viken».

Antall søkere og formidlet fordelt på utdanningsprogram

 

Utdanningsprogram

Søkere

Formidlet

Bygg- og anleggsteknikk

734

592

Design og håndverk

142

97

Elektrofag

771

603

Helse- og oppvekstfag

932

611

Naturbruk

69

65

Restaurant- og matfag

222

171

Service og samferdsel

738

606

Teknologi- og industrifag

601

531

Totalt

4217

3056

 

Les om lærlinger i Viken

Til toppen