Overtar kommunalt veilys langs fylkesveier

Fylkestinget vedtok 22. juni at Viken fylkeskommune overtar kommunalt eide veilyspunkter og anlegg langs fylkesvei i løpet av 2022.
Bente Espeseth  

Videre skal fylkeskommunen oppgradere alle veilysene langs fylkesveiene i løpet av 2022-2023, vedtok fylkestinget.

– Når fylkeskommunen nå får et helhetlig ansvar for all veibelysning og samtidig legger opp til en oppgradering, vil det gi bedre trafikksikkerhet for alle, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel.

– Dette er en veldig godt vedtak, som rydder opp i ansvarsforhold og fordeling av kostnader, og sørger for bedre veibelysning langs fylkesveiene. Vi får også på plass smartere og mer energieffektive belysning langs fylkesveiene, sier Bjørn Tore Ødegården (Ap), leder av komite for samferdsel. 

Gamle armaturer erstattes med nye, mer miljøvennlige armaturer. Varierende standard på det eksisterende veilyset blir byttet ut med nye, moderne pærer.

– Det er mer kostnadseffektive og gir en mer riktig belysning og pålitelig belysning, som også gir minst mulig lysforurensing, sier Olav Skinnes.

Les mer om saken her. Her finner du en oversikt over antall lyspunkter langs fylkesveiene.

Til toppen