Prøver ut gratis skolemat i 2021 

Fylkestinget vedtok 26. november en ny ordning med skolemat for de videregående skolene i Viken. Dette vil være et prøveprosjekt der inntil 10 nye videregående skoler kan få prøve ut en ordning med skolemat allerede fra neste vinter.  

SKOLEMÅLTID: I løpet av vil inntil 30 skoler i Viken ha tilbud om gratis skolemåltid. - Klikk for stort bildeSKOLEMÅLTID: I løpet av 2021 vil inntil 30 skoler i Viken ha tilbud om gratis skolemåltid. Eleonora Festari/GettyImages  

Fylkesrådsleder Tonje Brenna er glad for at flertallet i fylkestinget stilte seg bak fylkesrådets forslag.  

– Dette er vi veldig glad for å sette i gang med. Vår ambisjon med dette prosjektet er at det skal utvikles på sikt til å gjelde alle videregående skoler i Viken fylkeskommune, sier Brenna. 

FORNØYD: Fylkesrådsleder Tonje Brenna Morten Brakestad Flertallet i fylkestinget vedtok 26. november at Viken fylkeskommune skal iverksette en ordning med gratis skolemåltid ved ti nye videregående skoler i Viken. Skolene som velges ut er også med på satsingen på bærekraftige kantiner. Ordningen med bærekraftige kantiner er et forskningsprosjekt som knyttes til ordningen med gratis skolemat. Hvilke skoler som får være med på dette i denne omgang vil velges ut etter søknad når ordningen lyses ut rett etter jul.  

– Dette har vi sett frem til lenge. Vi gikk til valg på å innføre skolemat i Viken, og jeg er veldig gladSiv Henriette Jacobsen - Klikk for stort bildeSiv Henriette Jacobsen Morten Brakstad for at vi nå kommer i gang med en ordning om et økt tilbud om skolemat. Erfaringen har vist at et tilbud om skolemat styrker trivsel, læring og øker sosiale muligheter. Mette elever lærer mer, og skolemat er dermed et veldig godt tiltak også for å øke læring. På den måten sikrer vi at flere elever fullfører og består i Viken, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen.   

 

Håper å trappe opp utover 

Fra før av har de fleste skolene i tidligere Østfold et slikt tilbud. Dette vil videreføres. I tillegg har en rekke skoler et tilbud i egen regi. Med denne ordningen vil dermed inntil 30 videregående skoler ha en eller annen form for tilbud om skolemat på sine skoler. Denne satsingen vil til sammen koste rundt 6-7 millioner kroner, og det er meningen at denne ordningen skal trappes opp etter hvert som det høstes erfaring med forsøket.  

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvaret for forskningsprosjektet rundt kantiner, hvor også Vestland fylkeskommune og Oslo kommune deltar. 

Bærekraftige kantiner  

Anne Beathe Tvinnereim Morten Brakestad  – Elevene skal få servert sunn og bærekraftig mat, i tråd med nasjonale retningslinjer som finnes. Dessuten skal våre 36 egendrevne kantiner få veiledning og oppfølging i regi av matvalget, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim som har ansvar for folkehelsearbeidet i fylkeskommunen.  

Matvalget er en veiledningstjeneste for offentlige og private virksomheter som vil lage bærekraftige måltider til andre.