Regionale plangrunnlag for nye fylker er klare

Nå er plangrunnlagene for tre nye regionale planer klare. Tidlig i høst behandles de av fylkestinget, og overleveres til nye Akershus, Buskerud og Østfold.

To smilende damer foran en storskjerm - Klikk for stort bildeF.v.: Fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil og fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen. Her fra strategisk forum - en av arenaene for planmedvirkning i Viken-samfunnet. Gry N. Løvhaugen, Viken fylkeskommune

- Dette er en stor milepæl. Vi er i mål med et stort og omfattende arbeid, hvor representanter fra hele Viken-samfunnet har gitt viktige bidrag til samfunnsutviklingen i tre helt nye fylker. Jeg er så stolt, og vil rette en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil. 

Fylkesrådet innstiller 15. juni på å overlevere programstyrets forslag til regionalt plangrunnlag for de nye fylkene. 

Forutsigbar samfunnsutvikling

Hensikten er å skape et grunnlag for at nye regionale planer i Akershus, Buskerud og Østfold skal gi overordnede og strategiske føringer for en bærekraftig utvikling, og forutsigbare rammer for samfunnsutviklingen.

De nye fylkene kan etter opprettelsen 1. januar 2024 benytte plangrunnlaget i sitt arbeid med regional planlegging, og sluttbehandle tre regionale planer for:

  • Økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
  • Kompetanse og verdiskaping
  • Areal og mobilitet

Last ned forslaget til plangrunnlag her 

Se også:

Fylkesrådets saksfremlegg til møtet 15. juni 2023
Forslag til plangrunnlag i ren tekst

- Verdifullt samarbeid

Arbeidet har blitt ledet av et programstyre som har bestått av representanter for ulike deler av Viken-samfunnet, som NHO, LO, Statsforvalteren, frivilligheten, kultursektoren, akademia og flere kommuner.  

Skjermdump av syv personer som deltar i et Teams-møte - Klikk for stort bildeFra siste møtet i programstyret for regionale planer 23. mai, hvor de overleverte sitt forslag til plangrunnlag. Øverst fra venstre: Valgerd Svarstad Haugland, statsforvalter i Oslo og Viken, Siv Henriette Jacobsen, leder av programstyret og fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Pål T. Rørby, ordfører i Hemsedal kommune, Annette Lindahl Raakil, fylkesråd plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune, Jan Petter Gundersen, regionnestleder i LO Oslo og Viken, Sjur Baardsen, professor og tidl. rektor ved NMBU, og Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog kommune. Skjermdump, Viken fylkeskommune

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen er leder av programstyret, og hun fullroser innsatsen til de øvrige medlemmene. I mai avsluttet programstyret sitt arbeid da de overleverte forslaget til plangrunnlag som nå offentliggjøres. 

- Det at vi har et så bredt sammensatt styre fra hele Viken-samfunnet har vært svært verdifullt. Regional samfunnsutvikling og planlegging handler om å få ulike samfunnsaktører til å jobbe mot samme mål. Vi trenger et helhetlig blikk, og flere perspektiver for å løse de store felles samfunnsutfordringene vi har, og det har programstyret bidratt til at vi har fått på plass, sier hun. 

Viktige innspill fra kommunene

Eksempler på tematikk som behandles i regionale planer er samferdsel, oppvekstvilkår, bygging av gode lokalsamfunn, integrering og utdanning. 

I dette arbeidet er både Jacobsen og Lindahl Raakil glad for engasjementet kommunene har vist i prosessen. Flere av deres innspill, blant annet fra de regionvise møtene som ble avholdt tidligere i år, har nå blitt tatt inn i plangrunnlaget.

- Kommunene er våre viktigste samarbeidspartnere, og helt sentrale i utviklingen av en mer bærekraftig region, og derfor er jeg veldig glad for at de har bidratt så godt og konkret inn i arbeidet. Dette er et plangrunnlag som går i tydelig retning av en dialogbasert planlegging, hvor samarbeid med kommunene og deres selvstyre har blitt vektlagt, sier Annette Lindahl Raakil. 

Tre personer som sitter rundt et bord og snakker sammen. - Klikk for stort bildeHAR GITT INNSPILL: Det har blitt holdt flere regionvise fysiske møter i de kommende fylkene tidligere i år. Her fra møtet i Sarpsborg i januar. Fra venstre ser vi lokalpolitikerne Henriette Holt Gausdal (Sp), Annar Hasle (KrF) og Kristine Gustavsen (SV) fra Sarpsborg kommune diskutere flittig. Pål B. Vikesland, Viken fylkeskommune

Veien videre

Fylkesrådet i Viken sluttbehandler programstyrets forslag til plangrunnlag 15. juni. 
Innholdet i plangrunnlaget vil bli presentert og gjennomgått på et webinar for fylkestinget og medvirkningsorganene i Viken 19. juni, klokken 17:00. Alle interessert kan følge webinaret.

 Se webinaret her

Fylkestinget i Viken skal etter planen behandle plangrunnlaget 27. september.
Deretter overleveres plangrunnlaget til de nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. De kan benytte plangrunnlaget i eget arbeid med regional planlegging, og ferdigstille og vedta tre regionale planer.

Fakta

  • Det regionale plangrunnlaget er forankret i regional planstrategi for Viken 2020-2024. Regional planstrategi slo fast at det skulle utarbeides tre helhetlige regionale planer, som skulle bygge på og erstatte til sammen 26 regionale planer fra de tre tidligere fylkene. 
  • I mars 2022 besluttet Fylkestinget at planarbeidet ikke skal avsluttes med endelig planvedtak i Viken fylkesting, men resultere i et plangrunnlag som overleveres til de tre nye fylkene Østfold, Buskerud og Akershus. 
  • Planarbeidet har blitt ledet av et programstyre bestående av fylkesrådsleder og fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken, tre ordførere fra Viken-kommuner, Statsforvalteren i Oslo og Viken, NHO, LO, Buskerud Innvandrerråd, NMBU og Fremtiden i våre hender.
  • Hvert av de tre plangrunnlagene har blitt ledet av prosjektstyrer med representanter fra kommuner, akademia, frivillighet, lag- og organisasjoner og arbeidslivets parter.
  • Det er gjennomført en rekke medvirkningsaktiviteter i alle faser av planprosessen, fra desember 2021 til mars 2023. Blant annet strategisk forum, plantreff med statlig og kommunal deltakelse, møter med formannskapene i kommunene, og gjennom fylkeskommunens medvirkningsorganer.

Les mer om arbeidet med regionale planer