Revidert nasjonalbudsjett: – For lite penger til kollektiv og omstilling 

– Midlene regjeringen bevilger til kollektivselskapene holder ikke lenge, mener fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). Hun er også skuffet over at Gardermoregionen og Hallingdal, som er hardt rammet av koronakrisen, ikke får midler til omstillingsarbeid.  
Klikk for stort bildeLANGSIKTIG: - Kollektivselskapene må planlegge kollektivtrafikken ut året, og da er det viktig å få forsikringer om hva som vil bli kompensasjonen fra staten ut 2021. Det får vi ikke med regjeringens budsjettforslag, sier Tonje Brenna.   Kristin Svorte  

Regjeringen presenterte 11. mai forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021.  

Frykter for høstens rutetilbud 

Regjeringen foreslår en økning i bevilgningen til fylkeskommunene på 1,5 milliarder kroner for å dekke tap i kollektivtransporten etter sviktende billettinntekter under pandemien. Det kommer i tillegg til de midlene som allerede er bevilget i statsbudsjettet for 2021.   

Beregninger viser at disse midlene kun vil rekke til august/september. Brenna påpeker at bevilgningene ikke gjør kollektivselskapene i stand til å tenke på det langsiktige rutetilbudet. 

– Det er selvsagt helt på sin plass at det kommer mer midler til kollektivtransporten.  Men dette er ikke nok for å dekke tapene for 2021 og heller ikke tapene frem til oktober, slik regjeringen legger opp til. Dette skaper usikkerhet for i år, men også for rutetilbudet fremover, sier Brenna.  

Klikk for stort bildeETTERLYSER MER: Fylkesrådsleder Tonje Brenna. Morten Brakestad  
– Kollektivselskapene må planlegge kollektivtrafikken ut året, og da er det viktig å få forsikringer om hva som vil bli kompensasjonen fra staten ut 2021. Det får vi ikke med regjeringens budsjettforslag, sier Tonje Brenna.  

– Dersom ikke staten bidrar med videre kompensasjon er jeg redd det vil gå ut over rutetilbudet og driften allerede fra høsten. Vi risikerer da å miste mange kollektiv-brukere, fordi vi må ta ned tilbudet svært mye før passasjerene er tilbake i en ny normalsituasjon, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.  

–  Svikter Gardermoregionen og Hallingdal 

Brenna er også skuffet over at verken Gardermoregionen, med landets hovedflyplass, eller Hallingdal, hvor reiseliv utgjør den klart viktigste næringen, har fått midler til omstillingsarbeid i RNB. De to har mistet så mange arbeidsplasser at Viken fylkeskommune har gitt dem omstillingsstatus.  

– Jeg er svært skuffet, men dessverre ikke overrasket. Vi har gjentatte ganger bedt regjeringen bidra til at Gardermoregionen og Hallingdal kan ruste seg for framtiden, uten at regjeringen har lyttet. Arbeidsledigheten er rekordhøy. Men selv om regjeringen ikke stiller opp, skal innbyggerne i Gardermoregionen og Hallingdal være trygge på at Viken fylkeskommune fortsatt gjør det. Vi må skape flere jobber nå, sier Brenna.  

Regional omstilling er en ekstraordinær innsats for kommuner og regioner der mange arbeidsplasser har gått tapt. Målet er å skape flere arbeidsplasser. Det er fylkeskommunen som gir den aktuelle regionen omstillingsstatus og dermed tilgang på verdifull støtte i prosessen både fra Innovasjon Norge og fylkeskommunen. 

–  Bør få helhetlig ansvar for Siva 

I RNB har regjeringen videre bestemt at deler av Sivas virksomhet skal gå inn i Innovasjon Norge. I tillegg skal Sivas eierskap i innovasjonsselskapene overføres til kommuner, fylkeskommuner eller andre aktører. 

Siva er et statsforetak som mottar tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene. Hovedmålet til Siva er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer. Klikk for stort bildeKRITISK: - Jeg er skuffet over at ikke hele ansvaret for Siva føres over til fylkeskommunene, sier Johan Edvard Grimstad. Jan Ivar Bøe  

Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad (Sp) er positiv til at regjeringen vil overføre deler av det som kalles virkemiddelapparatet (institusjoner og ordninger som gjennom for eksempel pengetilskudd, lån, testfasiliteter og rådgiving som bidrar til forskning, innovasjon og økt verdiskaping i næringslivet) til fylkeskommunene. Han mener imidlertid endringene burde vært større. 

– Det er for så vidt bra at regjeringen vil overføre flere deler av virkemiddelapparatet til fylkeskommunene, men jeg er skuffet over at ikke hele ansvaret føres over. Det ville også vært i tråd med flere faglige anbefalinger, deriblant ekspertutvalget til regionreformen. 

– Et helhetlig ansvar er mer hensiktsmessig, og vil være enklere for bedrifter - både store og små -å forholde seg til.  Det vil også gi mulighet for en mer helhetlig styrking av innovasjonssystemet når innovasjonsselskap, inkubatorer, næringshager og andre viktige innovasjonsaktører støttes gjennom den samme offentlige virkemiddelaktøren –fylkeskommunen, sier han videre.  

Han forventer derfor at fylkeskommunene framover blir mer involvert i prosessen videre enn hva tilfelle har vært så langt. 

– Fylkeskommunene bør bli invitert med i den videre prosessen for å sikre en så hensiktsmessig funksjonell arbeidsdeling mellom Innovasjon Norge og fylkeskommunene som mulig. Dette er naturlig også fordi fylkeskommunene er medeiere i næringshageprogrammet og Innovasjon Norge, sier Grimstad.  

Til toppen