Ringte inn tryggere skolevei i Fredrikstad

Skolekorps, syngende elever og sykkelbjeller markerte åpningen av ny gang- og sykkelvei i Fredrikstad. En manglende bit i kommunens sykkelnett kom på plass og heretter vil gravfølger slippe å krysse fylkesveien til fots.

Østre Fredrikstad skolekorps spilte opp med hornmusikk og drilltropp, foran et stort følge med elever fra Borge skole og inviterte gjester. Viken fylkeskommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, kunne tirsdag åpne 2200 meter med ny gang- og sykkelvei fra Begby til Borge skole sammen med syngende elever.

- Målet har vært å lage en tryggere skolevei og samtidig binde sammen kommunens gang- og sykkelveier til et mer sammenhengende tilbud, sier Olav Skinnes i Viken fylkeskommune.

Nå kan publikum sykle helt fra Fredrikstad sentrum til Skjærviken for å bade, på ti kilometer med sammenhengende gang- og sykkelvei.

Til venstre fylkesråd Olav Skinnes i Viken, elev Karin Wåhlberg fra Borge skole og ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård. Viken fylkeskommune Tryggere hverdag

Borge skole har 160 elever fra første til syvende trinn, samt et SFO-tilbud, noe som gir aktivitet fra tidlig morgen til sent på ettermiddagen.

- I dette området har ikke alle foreldre ønsket å sende barna til skolen på sykkel eller til fots, men den nye gang- og sykkelveien gjør dette til et mye bedre alternativ, sier rektor Solveig Ringsell Martinsen ved Borge skole.

Selv om skoleferien har begynt, stilte mange elever opp til åpningen med sykler og egenkomponert sang, til et akkopagnement av ringende sykkelbjeller.

Fra tanke til handling

Det var tid for å feire en gang- og sykkelvei som har vært diskutert lokalt siden 1980-tallet, som nå kunne åpnes i regi av Viken fylkeskommune. 

Østre Fredrikstad skolekorps stilte velvillig opp med hornmusikk og drilltropp. Og i rekken av gratulanter sto blant annet representanter for Syklistenes landsforening, lokale velforeninger og ikke minst kirken.

Flyttet vei fra gravlund

En del av prosjektet har vært å flytte Haldenveien ut fra Borge gravlund og i stedet er det bygd 800 meter med ny fylkesvei på sørsiden av denne.

Her gikk fylkesveien som nå blir en enkel tjenestevei for kirkens eget bruk. Viken fylkeskommune   Dermed oppfylles et gammelt ønske om at gravfølgene skal slippe å krysse fylkesveien til fots. Dette har i stor grad begrenset bruken av deler av gravlunden.

Området der Haldenveien tidligere gikk, vil overdras vederlagsfritt til kirken. Det som var en tofelts bilvei, blir omgjort til en enkel tjenestevei for ferdsel inne på gravlunden.

Viken tok over

Da arbeidene startet opp langs Haldenveien høsten 2019, var det med Østfold fylkeskommune som veieier. Men fra 1. januar 2020 var det Viken fylkeskommune som overtok ansvaret og gjennomførte prosjektet.

Byggeleder Hameed Ahmadi berømmer entreprenøren Brødrene Ødegård Maskindrift AS for arbeidet som er utført.

- Ferdigstillelsen skjer helt etter skjema. Til riktig tid, uten alvorlige hendelser og med god kvalitet på alt arbeid. Da er det også grunn for oss som byggherre til å være godt fornøyd, sier byggelederen.

Nytt grøntanlegg i krysset mellom Haldenveien og Borgeveien, ved Borge kapell. Viken fylkeskommune  

Utbedret tre kryss

Det er utbedret tre kryss langs Haldenveien som del av prosjektet, både mot fv. 107 Vardeveien og fv. 107 Grimstadveien ved innkjøringen til Borge skole. I tillegg kommer krysset der Haldenveien møter fv. 113 Borgeveien, ved gravlunden.

Samme sted har Haldenveien fått en undergang som forbinder den nye gang- og sykkelveien med dagens tilbud langs Borgeveien. I kryssområdet er det også bygd tre nye bussholdeplasser med leskur og et vakkert grøntanlegg, der en hvit steintrapp leder fra gang- og sykkelveien opp til gravlunden.

Fv. 130 Begby - Borge skole:

Byggeperiode: høst 2019 - juni 2021.

Entreprenør: Brødrene Ødegård Maskindrift AS

Anslått byggesum: 98 mill. kr.

Byggherre: Viken fylkeskommune

Prosjektside: Fv. 130 Begby–Borge skole - Viken fylkeskommune

 

Her møtes Haldenveien og Borgeveien Viken fylkeskommune, Hameed Ahmadi

Til toppen