Robot aktiviserer og gir digital omsorg til mennesker med demens

I løpet av koronapandemien har demenspasienter på enkelte sykehjem fått "besøk" av klovner gjennom aktiviseringsroboten "Berntsen". Målet er å redusere graden av sosial isolasjon og ensomhet. Nå skal Innocom, med støtte fra Viken fylkeskommunes Regionalt forskningsfond Viken, teste og forske på effekten av digital omsorg, samt videreutvikle tjenesten.Klikk for stort bildeAktiviseringsroboten "Berntsen" Privat  

Stengte sykehjem som følge av koronapandemien gjorde at dette innovative formidlingsformatet så dagens lys. Programvareutvikleren Innocom lokalisert i Drammen og Klokkeklovnene i Oslo som «live» innholdsleverandør, innledet samarbeidet for utvikling av tjenesten. Sammen med Sintef tar de sikte på å utvikle morgendagens digitale omsorgs-tjeneste for personer med demenssykdom.

Kan møte utfordringene innen eldreomsorgen

Når koronapandemien etter hvert er over og vi igjen kan besøke eldre på sykehjem, kan innovasjonen som oppstod som følge av Klikk for stort bildeFORNØYD: Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad Morten Brakestad   koronaviruset leve videre, og bidra inn i utviklingen av eldreomsorgen.

- Vi ser at innovasjonen Innocom og Klokkeklovnene har skapt sammen, kan overføres til for eksempel korttidsinstitusjoner og   eventuelt eldre som bor hjemme. Slike samarbeid og prosjekter kan skape vekst i helsenæringen og bidra til at Viken er langt framme i det digitale omstillingsarbeidet som eldreomsorgen står overfor i årene framover, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.

Videreutvikler en digital aktiviseringstjeneste for å hindre isolasjon og ensomhet


Daglig leder i Innocom Hege Eiklid - Klikk for stort bildeDaglig leder i Innocom Hege Eiklid Privat      - Bruk av robot og digital demensomsorg, samt forhåndsinnspilt innhold har ikke vært gjort før. Tidligere studier har demonstrert at «klovning» kan ha god effekt på kognitiv helse hos demente, men det er uvisst om samme effekt kan oppnås via digitale løsninger, så nå ønsker vi å dokumentere effekten, sier Hege Eiklid, daglig leder i Innocom.

Eiklid understreker at roboten som kan fjernstyres trådløst via wifi og mobilt bredbånd ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren gjennom integrasjon med PasientSkys Helseplattform.

Nylig fikk Innocom 500.000 kroner i støtte fra Viken fylkeskommune til prosjektet som skal se på hvordan tjenesten har effekt, kan forbedres og videreutvikles for å nyttiggjøres innenfor flere sjangere og institusjoner. Det baseres på kvalitativ data og erfaringer fra til sammen 40 sykehjemsbesøk med Innocoms aktiviseringsrobot og Klokkeklovnene.

Eiklid er glad for at støtten fra Viken fylkeskommune har gjort det mulig å tenke videreutvikling i en helt spesiell tid:

- Å gjennomføre et slikt kvalifiseringsprosjekt vil gi oss ressurser til ytterlig utprøving og testing, og utvikling av forskningsdesign for hovedprosjektet, samt identifisere relevante kompetansemiljøer og samarbeidspartnere for hovedprosjektet.  

«Når øyeblikket er det du har»

Styreleder Börje Bjelke og daglig leder Vibeke Stølen i Klokkeklovnene - Klikk for stort bildeStyreleder Börje Bjelke og daglig leder Vibeke Stølen i Klokkeklovnene Klokkeklovnene Klokkeklovnene jobber med demente pasienter på sykehjem og er opplært i å skape et interaktivt, dynamisk levende møte mellom mennesker:

- Vi opplever at målgruppen forstår "konseptet" og at vi oppnår meningsfull kontakt med sårbare individer. Klovnene har erfart at samspill mellom pasient, omsorgsarbeider og robot (klovn) gir synergier, sier Vibeke Stølen, daglig leder i Klokkeklovnene. En klem overføres fra klovn, via pleier til pasient, og omvendt.

Utlysninger gjennom hele året 

Regionalt forskningsfond Viken har flere utlysninger i 2021. For tiden er utlysning av kvalifiseringsprosjekter åpen, med frist for å søke innen 1. mai.  

Det planlegges videre for ytterligere to utlysninger av kvalifiseringsprosjekter i løpet av høsten. I tillegg kommer det en utlysning av hovedprosjekter med søknadsfrist i oktober.  

Les mer på regionale forskningsfonds sider. 

Til toppen