Ruter utvider grupperabatt for barn og unge

Fra 19. september kan én voksen reise kollektivt med inntil fire barn gratis etter kl. 1800 også på hverdager på Ruters avganger. Oslo kommune og Viken fylkeskommune ønsker å stimulere til at færre fritidsreiser skjer med privatbil, og bidra til at flere barn og unge reiser kollektivt.  Ruter utvider derfor dette tilbudet.  
Grønn buss kjører i gate - Klikk for stort bilde Ruter   

Ordningen starter opp fra mandag 19. september 2022, og den vil gjelde gjennom hele 2023 som et prøvetiltak.

Hittil har denne muligheten vært gjeldende i helger og på offentlige fridager, men nå utvides den til å gjelde også på hverdager etter kl. 1800.  

Olav Skinnes - Klikk for stort bilde Morten Brakestad  – Vi er glade for å kunne utvide denne ordningen til også å gjelde hverdager. Det vil senke terskelen for å velge kollektivt, og bidra til at flere barn og unge får gode kollektivvaner, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel. 

Rabatten gjelder ikke for Oslo Pass eller andre spesialbilletter, som for eksempel billetter til arrangementer.  Utvidet grupperabatt for barn og unge er inntil videre et prøveprosjekt som vil evalueres i løpet av 2023.   

Les mer om Ruters billetter

Til toppen