Samfunnskontrakt for flere og bedre læreplasser

Mandag 23. november kl. 12 signerer Viken fylkeskommune og samarbeidspartnerne Fylkesmannen i Oslo og Viken, NHO, KS og NAV den nye Viken-kontrakten – Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Du kan følge med og bli med på begivenheten via vår nettsending.

Klikk her for å følge signeringen og foredragene

Vi sender direkte, og da får du også med deg innleggene fra alle kontraktspartnerne. Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen og fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Solveig Olsen vil selvsagt også understreke hvor viktig kontrakten er for Vikens lærlinger.

Partene i Viken-kontrakten forplikter seg til

  • å bidra til å gjennomføre tiltak for å sikre og skaffe flere lærebedrifter og flere læreplasser slik at flere gjennomfører videregående opplæring
  • å bidra med innspill til dimensjonering av det yrkesfaglige skoletilbudet
  • å spre kunnskap om lærlingordningen, om betydningen og verdien av fagopplæring, om mulighetene i arbeidslivet til å ta fagbrev og om mulighetene til videre utdanning og kompetanseutvikling
  • å bidra i utviklingen av regionale nettverk ved å utarbeide lokale samfunns-kontrakter med konkrete mål.
  • å bidra til fornyelse og kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
  • å bidra til utvikling av et inkluderende arbeidsliv gjennom å sammen ta et helthetlig samfunnsansvar

Hva sier samarbeidspartnerne om Viken-kontrakten?

NHO Viken Oslo og våre medlemsbedrifter tar samfunnsansvar og bidrar til opplæring av framtidens fagarbeidere. Bedriftene trenger fagarbeidere og elevene trenger bedrifter for å gjennomføre sin opplæring. Bedrifter som tar imot en lærling opplever også økt læring gjennom dialog med ungdom som ser bedriften med nye øyne. Dette er vinn-vinn-vinn for elev – for bedrift og for samfunnet.

KS Viken ønsker at Viken-kontrakten bidrar til partene jobber enda tettere sammen for flere læreplasser.

Fylkesmannen i Oslo og Viken er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter i vår region. I vår dialog med kommuner, fylkeskommuner og andre statlige virksomheter vil vi sette Viken-kontrakten på dagorden. Fylkesmannen ønsker å ta sitt samfunnsansvar med å bidra til kvalifiseringen av fagarbeidere i Oslo og Viken, ved selv å være lærebedrift.

NAV: Koronapandemien har skapt usikkerhet rundt hva vi kan forvente oss av et framtidig arbeidsmarked. Én ting er likevel sikkert; Norge trenger flere med yrkesfaglig utdanning i årene som kommer. Her kan vi gjøre noe nå, og vi må gjøre det sammen!

Til toppen