Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Samlet lærere og ledere til skole-Norges største nettverksdag

For aller første gang har Viken samlet alle faglærere og skoleledere til felles nettverksdag for alle utdanningsprogram.Nær 100 elektrolærere fra Askim, Bleiker, Buskerud, Halden, Hønefoss, Kongsberg, Rud, Ål, Lier, Ås og Numedal videregående skoler var onsdag samlet til kompetansenettverksdag på Lier videregående skole. Carsten Øhrn / Viken fylkeskommune     

Onsdag 17. november ønsket fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Heidi Westbye Nyhus, velkommen til den første kompetansenettverksdagen i Viken.

– Vi ønsker at alle skal få et faglig løft og bli inspirert til videre godt arbeid til beste for elevene våre, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse i fylkeskommunen, Heidi Westbye Nyhus.

Viken fylkeskommune er landets største skoleeier innenfor videregående opplæring, med 58 videregående skoler, over 42 000 elever og nærmere 8 500 ansatte.

Vi skal lære sammen og av hverandre på tvers av skoler og uavhengig av geografiske avstander.

Kompetansedagen var delt opp med paneldebatt, gruppearbeid og ulike workshops. Målet for dagen var å belyse utfordringer og muligheter ved nye kompetansemål i læreplanene.

Les mer om læreplanverket (Utdanningsdirektoratet)

– Viktig å utveksle erfaringer

Elektrolærere: Fra venstre Dag Frode Rotmo Karlsen, Per Arne Pettersen, Ida Elise Enger, Kjell Morten Kofstad og Tom Hardangen. Carsten Øhrn / Viken fylkeskommune  Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammene møttes fysisk på ulike vertsskoler i fylket, mens for studieforberedende utdanningsprogram var samlingen digital.

I kantina på Lier videregående skole var elektrolærere og skoleledere fra Askim, Bleiker, Buskerud, Halden, Hønefoss, Kongsberg, Rud, Ål, Lier, Ås og Numedal videregående skoler samlet.

– Spennende

– Jeg synes det er veldig spennende å møte andre kolleger med andre tanker, og at en slik dag på sikt vil gjøre oss til bedre lærere slik at vi kan nå elevene bedre, sier Dag Frode Rotmo Karlsen fra Kongsberg videregående skole.

Jeg har notert masse som jeg skal ta med meg hjem og reflektere videre over.

På Lier videregående var det kun tre kvinnelige elektrolærere blant de rundt 80 som satt samlet i kantina. Og et av temaene de diskuterte rundt bordet, var mangelen på jenter innenfor faget.

– Det er et viktig tema, og det er godt å kunne veksle erfaringer og tanker med andre for å nå flere jenter. Som en av kollegene rundt bordet fra Kongsberg sa så hjelper det for eksempel å vinkle det slik at man også kan gå opp på studiespesialiserende, og da var det nesten 50/50 som søkte, sier Ida Elise Enger, som til daglig jobber på Lier videregående.

Viktig å møtes fysisk

Rektor Cathrine Borge Bolle var vertskap for dagen på Lier. Hun var veldig glad for at man nå endelig kunne møtes fysisk etter en lang periode med korona-utfordringer.

– Når vi nå har klart å få samlet så mange, så er det et godt sted å starte for å ta opp igjen tråden og videreutvikle det gode samarbeidet som var før koronaen, sier hun.

Felles utfordringer

I kantina var det også satt opp en storskjerm slik at de som satt i Lier hadde direkte møte med tilsvarende kolleger som var samlet på Strømmen videregående skole.

– På de fleste skolene så er ikke elektrofagavdelingene så veldig store, og så har vi en felles utfordring med å gjøre faget jentevennlig. Vi har en utfordring med å få jenter til å begynne og til å beholde dem, så det å møte gode sparringspartnere er viktig for oss, sier Pernille Karella Augedal, avdelingsleder ved Lier videregående skole.

–  Det er veldig viktig for lærernes videre utvikling at de møtes! Tenk hvor mye kompetanse som er samlet her i dag! For oss som jobber litt andre plasser i systemet, så er det helt gull å få disse dialogene og at de er brakt sammen til en slik nettverksdag, avslutter Jan Helge Atterås, avdelingsdirektør for kompetanseutvikling i Viken.Nettverkssamling i Lier: Fra venstre rektor Cathrine Borge Bolle, avdelingsdirektør Jan Helge Atterås og avdelingsleder Pernille Karella Augedal Carsten Øhrn / Viken fylkeskommune   

Til toppen