Se hva som skjedde da bussen ble gratis

Innføringen av gratisbuss i deler av Moss har gitt stor økning i antall reisende. I flere uker er antall reisende fordoblet i forhold til tilsvarende periode i 2022.

Rød buss kjører på vei gjennom boligområde - Klikk for stort bildeGODT BENYTTET: Mange har benyttet seg av gratis busstilbud i Moss de siste månedene. Hallvard Mørk Tvete

– Dette er virkelig flott, og viser at tiltaket med gratis buss har hatt god effekt. Mossingene har vært flinke til å benytte seg av tilbudet, og dermed bidratt til både smidigere trafikkavvikling og til miljøet, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes i Viken fylkeskommune.

Tilbudet om gratis buss og flere avganger for rutene på Jeløya, er midlertidige tiltak for å stimulere til økt bruk av kollektivtransport.

Tilbudet om gratis buss ble iverksatt fra 1. mars og vil vare ut mai måned. Dette er finansiert av Moss kommune og Viken fylkeskommune.

Sterk økning i passasjertall

Etter to måneder med gratis buss viser tall fra Østfold kollektivtrafikk (ØKT) at
77 363 personer tok bussen totalt på Jeløy i mars og april.

Tilsvarende tall i fjor var 42 190. Bare de to siste ukene i april ble passasjertallene mer enn fordoblet.

Totalt i år har Østfold kollektivtrafikk hatt en økning i antall reisende til og fra Jeløya på over 50 prosent.  

Dette er kjempebra. Noen har kanskje erfart at det å ta bussen iblant kan være et godt alternativ til bilen, og med det fått nye reisevaner og vil fortsette å ta bussen litt oftere enn før. Hvis alle som kan gjør akkurat det, blir køen over Kanalbrua også kortere, og det blir lettere å komme fram for alle som må kjøre bil, sier ordfører i Moss Hanne Tollerud.

Tilbudet skal evalueres

Det vil også gjennomføres en spørreundersøkelse blant innbyggerne om gratisbusstilbudet. Svarene herifra vil så tas med i evalueringen av hvordan tiltakene rundt Kanalbrua har fungert.

Tiltakene er innført for å bidra til bedre trafikkflyt i forbindelse med innsnevringen av Kanalbrua. 

Bakgrunn

  • Fv. 317 Kanalbrua går over kanalen i Moss, og er eneste forbindelse mellom Jeløya og fastlandet.
  • Det er behov for en ny bru over kanalen. Eksisterende bruforbindelse tilfredsstiller ikke ønsket bæreevne og konstruksjonen viser tegn til å ha nådd funksjonell levealder.
  • For å begrense belastningen på brua og unngå nedskriving av bruksklasse har Vegdirektoratet våren 2022 kommet med pålegg om å innføre tiltak for å begrense belastningen på brua.  
  • Flere tiltak er innført for å bedre trafikkflyten over brua, blant annet et forsøk med gratis buss våren 2023.