Se hvem som får støtte til å berge Oslofjorden

Engasjementet for å berge Oslofjorden er stort. Viken fylkeskommune har nå fordelt totalt 2,4 millioner kroner til 17 aktører som på ulikt vis jobber med nettopp dette.

Fjære og hav i Oslofjorden - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune
Portrettfoto av Annette Lindahl Raakil - Klikk for stort bildeAnnette Lindahl Raakil (Sp), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune. Morten Brakestad

– Det er flott å se at engasjementet for å redde Oslofjorden er så stort over hele fylket. Her gir vi midler vi vet bidrar til å løse ulike og helt konkrete problemer for fjorden, på både kort og lang sikt, sier fylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil (Sp).

Jeg er imponert over folks ønske om å jobbe sammen for å nå målet.

Oslofjordsatsing

Viken fylkeskommunes tilskuddsordning Oslofjordsatsing har som mål å intensivere arbeidet med fjerning av marint søppel, begrense utbredelsen av stillehavsøsters i prioriterte områder, restaurere kysthabitater samt stimulere til bærekraftig næringsutvikling i fjorden.

Nå er det klart at disse får støtte for sine prosjekter høsten 2023: 

Tildelt i Oslofjordsatsingen 2023
Mottaker Sum Aktivitet
Oslofjordens Friluftsråd 150 000 Havnespy – forebygging og overvåking
Singlefjorden Kystlag 262 500 Gytefelt Singlefjorden – forebygge spøkelsesfiske
Hold Norge Rent 100 000 Hold Norge Rent-konferansen 2023
Asker kommune 65 000 Miljørådgivning i utvalgte områder med sårbare vannforekomster - i Asker og Bærum
Haldenvassdraget Vannområde v/Marker kommune 100 000 Båtseptik - belastning og behov for tømmestasjoner
Oslofjordens Friluftsråd 100 000 Kartlegging og rydding av ekspandert plast i Indre Oslofjord
Asker kommune 50 000 Søknad om støtte til rydding av stillehavsøsters i Asker kommune
Vannområdeutvalget Morsa 150 000 Lokalpolitisk verksted for Oslofjorden
Nosytten 150 000 Engasjere flere virksomheter i dugnad for plukking og levering stillehavsøsters
Haldenvassdraget Vannområde v/Marker kommune 150 000 Nitrogensamling for landbruket
Utmarksforvaltningen 51 200 Naturforvalterskolen og engasjerende unge
Ås kommune kommunalteknisk avdeling 250 000 Renseanlegg for vann fra sandfangmasser
Rollo Tomasi AS 162 000 Klokken tikker for Oslofjorden PILOT til TV-serie
Oslofjordens Friluftråd 170 000 Kartlegging og rydding av ekspandert plast i Moss, Råde og Fredrikstad
Rakkestad kommune v/ Vannområde Glomma sør 75 000 Søknad om tilskudd til plukking av Stillehavsøsters
Naturvernforbundet i Østfold 170 000 Ålegras oppformeringspilot
Marinreparatørene 300 000 Nesoddtangen marine nyttehage


Les også

Se hvem som får støtte: 1,5 millioner kroner for å ta vare på vann- og våtmarksområder