Signerte avtale som skal gi utvikling i Indre Østfold

Viken fylkeskommune og Indre Østfold regionråd inngår partnerskapsavtale som skal skape vekst og utvikling i regionen. FORNØYDE: Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og regionrådsleder Saxe Frøshaug er fornøyde med partnerskapsavtalen som er inngått. I bakgrunnen ser vi Marker-ordfører Theodor Bye og Skiptvet-ordfører Anne-Grethe Larsen som er blant representantene i Indre Østfold regionråd. Pål Vikesland / Viken fylkeskommune    

– Dette er en god dag. Avtaler peker ut en retning for Indre Østfold, som både er i tråd med overordnet nasjonal bærekraftig samfunnsutvikling, og samtidig bidrar til å løse lokale utfordringer som igjen vil skape vekst og utvikling på Indre Østfolds premisser, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken fylkeskommune.

29. april signerte hun, på vegne av Viken fylkeskommune, partnerskapsavtale med Indre Østfold regionråd. Det skjedde i etterkant av møtet til formannskapet i Indre Østfold kommune i Mysen.

Formålet med partnerskapsavtalene er å formalisere samhandlingen mellom kommuneregionene og Viken fylkeskommune.

Avtalene som inngås med regionrådene i Viken består av en generell og en spesiell del. I den spesielle delen pekes det på konkrete lokale prosjekter som partene kan jobbe sammen om å utvikle.

Glad for spisset avtaledel

I region Indre Østfold trekkes blant annet etablerertjenesten i Indre Østfold, styrke regionen som opplevelsesdestinasjon og videreutvikling av Viken fagskoles avdeling her, som samarbeidsprosjekter.

Videre ønsker partene i fellesskap å utrede egne utdanningstilbud knyttet til noen av kompetansemiljøene som utvikles i Indre Østfold, blant annet ved Momarken travbane og ved næringsområdet Brennemoen.

Leder for Indre Østfold regionråd Saxe Frøshaug, som også er ordfører i Indre Østfold kommune, er fornøyd.  

– Jeg er spesielt glad for at for at vi i avtalen har fått spissa den for noen utvalgte områder hvor vi ønsker å gjøre et ekstra løft i vårt område. Viken og Indre Østfold har de samme innbyggerne, og vi har felles interesse i å løfte regionen. Jeg syns vi har kommet veldig langt i å beskrive utfordringene vi har, og for oss danner avtalen et godt grunnlag for konstruktivt samarbeid med fylkeskommunen, sier han.

Bærekraftsmålene legges til grunn

Bærekraftsmålene, nasjonale føringer og regionale planer ligger til grunn for samarbeidet. Avtalen gjelder fram til 2025.

– Med denne partnerskapsavtalen legges et godt grunnlag for den videre utviklingen av regionen Indre Østfold inn i nye Østfold fylkeskommune, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

Viken fylkeskommune har tidligere inngått tilsvarende avtale med Regionrådet for Hallingdal.

Til toppen