Skal finne løsninger for lærlinger og elever 

Mange av lærlinger i Viken står i utfordrende tider. -Vi vil legge til rette for at lærlinger som venter på å gå opp til fag/svenneprøve, skal få denne formaliserte kompetansen raskest mulig, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen. 
Lærer veileder snekkerlærlinger - Klikk for stort bilde Trine Sirnes

23. mars var det registrert om lag 400 permitterte lærlinger i Viken, og det ventes at dette vil øke de nærmeste dagene. Det er i all hovedsak bransjene innen reiseliv, restaurant, salg og frisør som har meldt inn flest permitterte.

Fylkesrådet i Viken la 23. mars fram en tiltakspakke for å hjelpe Viken-samfunnet i koronakrisen.

Klikk for stort bildeSiv Henriette Jacobsen (Ap), Fylkesråd for utdanning og kompetanse Tom-Egil Jensen  -Vi ønsker å legge til rette for at elever og lærlinger mottar et godt utdanningstilbud, samtidig som vi også vil se på mulighetene for å finne raskere veier til formalisert kompetanse gjennom fag- og svennebrev, sier Siv Henriette Jacobsen. 

Viken fylkeskommune vil framover legge til rette for at flere elever kan ha mer praksis og dermed kan bidra på samfunnskritiske områder slik som for eksempel helse- og omsorg, natur- og landbruk og logistikk. 

I dagens situasjon hvor skolene ikke kan tilby ordinær undervisning ønsker vi å legge til rette for at elevene får en større del av opplæringen sin ute i bedrift i de fagene hvor dette er gjennomførbart, sier Jacobsen.

Bidra til at lærlinger får kompetansen formalisert

Videre vil Viken fylkeskommune organisere og tilby digitale løsninger til de lærlinger som nå får opplæringen sin avbrutt.

-Vi vil legge til rette for at lærlinger som venter på å gå opp til fag/svenneprøve, skal få denne formaliserte kompetansen raskest mulig. Dersom regelverket er til hinder for dette vil vi søke sentrale myndigheter om dispensasjon, sier Siv Henriette Jacobsen. 

Viken fylkeskommune har startet jobben med å identifisere alle lærlingene som har avsluttende kontrakt de nærmeste 6 måneder, samt kartlegge volumet av praksiskandidater som er meldt opp til fagprøve. Samtidig undersøkes mulighetene for alternative måter å gjennomføre fagprøver gjennom å utnytte digitale hjelpemidler i større grad enn vi tidligere har gjort.

Allerede fra neste uke starter Viken fylkeskommune med piloteringer innenfor utvalgte fagområder. Vi ser spesielt på hvordan vi kan gjennomføre fagprøver i helsearbeiderfaget for å få formalisert kompetansen til lærlinger og praksiskandidater til fagbrev i helsearbeiderfaget.

Les også

Til toppen