Skal nå klimamål med storsatsingen Klima Viken

– Viken er landets mest befolkningsrike fylke, og kan utgjøre en stor forskjell for å nå landets klimamål. I dette arbeidet kan storsatsingen Klima Viken få en viktig rolle.bilde av vaiende kornåker - Klikk for stort bilde Christian Berset   

– Endelig er vi i gang med Klima Viken. Til sammen utgjør vi Norges mest folkerike fylke. Vi kan derfor utgjøre en stor forskjell om vi lykkes i vårt klimaarbeid. Da må vi samarbeide godt med alle kommunene i Viken, og dette var derfor en kjempefin start, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

Samarbeid gir konkrete resultater

Klima Viken er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Statsforvalteren, og det Brenna håper blir alle kommunene i Viken fylke. Alle kommuner har i dag muligheten til å være med i sitt delregionale klimanettverk. Og Klima Viken skal bli en paraplyorganisasjon for alle disse. 

13. april ledet hun, sammen med fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim (Sp), det politiske stormøtet med kommunene i Viken. Målet med møtet: invitere kommunene med i Klima Viken, den nye klimasatsingen i fylket.

Brenna viser til gode erfaringer fra akkurat denne typen samarbeid.  I møtet viste hun til det delregionale nettverket Klima Østfolds konkrete resultater som eksempel på dette.

Her har samarbeidet mellom fylkeskommune, Statsforvalter og kommunene blant annet gitt innbyggerne 400 ladestasjoner for el-biler, og rundt 150 biogassbusser. Kommuner har fått mulighet til å bygge i tre og lokale entreprenører har kunnet velge fossilfrie maskiner til sin anleggsvirksomhet.

Jobbe sammen

– Sånt får vi til når vi jobber sammen. Med Klima Viken ønsker vi å samarbeide med kommunene for å sammen nå klimamålene vi har satt oss, sier Brenna.

 Hun får støtte av fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim.

– Viken er et stort og variert fylke, og det vil være ulike løsninger i ulike deler av fylket vårt. Kommunene kan, uansett størrelse og ambisjonsnivå, selv være med å bestemme hva Klima Viken skal jobbe med.

Det er en styrke at vi kan samarbeide på tvers av by og bygd, og at små og store kommuner spiller hverandre gode i arbeidet. Alle skal med, sier Tvinnereim.

Hun påpeker at Klima Viken ikke skal være en erstatning for kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs for bedre måloppnåelse og igangsetting av klimatiltak. Utarbeidelse av et handlingsprogram for Klima Viken kan sees i relasjon til det kommende arbeidet med de tre regionale planene for Viken fylkeskommune. 

Etableres i løpet av noen måneder

I Viken fylkeskommune ligger FNs bærekraftsmål til grunn for alt vi gjør. Vi skal sikre en bærekraftig fremtid både for nåværende og kommende Viken-innbyggerne gjennom klimaarbeidet. Klima Viken vil være et viktig tiltak i denne sammenhengen, legger hun til.  

Etter at fylkesrådet nå har gjennomført dialog med kommunene, sendes det sak med forslag til modell til fylkestinget. Målet er at Klima Viken formelt etableres i løpet av noen måneder.

Til toppen