Skal resirkulere håndtørkepapir

Håndtørkepapir blir som regel kastet som restavfall. Nå tar Viken fylkeskommune grep internt, og sørger for at dette resirkuleres og blir en del av sirkulærøkonomien. 
 

Fotograf/Getty Images.

Viken fylkeskommune ved renholdsseksjonen har startet dette nye prosjektet i samarbeid med rammeavtaleleverandøren for håndtørkpapir Tork og Norsk Gjenvinning, hvor Viken fylkeskommune er den første samarbeidspartneren i Norge.

Fire virksomheter er med på prosjektet; Lier videregående skole, Drammen videregående skole, St. Halvard videregående skole, og fylkeshuset i Drammen.

Edvin Søvik - Klikk for stort bildeEdvin Søvik Morten Brakestad

– Dette er et viktig foregangsprosjekt for å gjenbruke mer og gjøre fylkeskommunen mer bærekraftig og miljøvennlig. Jeg håper prosjektet gir positive erfaringer, slik at det kan utvides til flere virksomheter i fylkeskommunen og resten av samfunnet, sier Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon. 

Reduserer restavfall og bruk av naturressurser

Prosjektet har som mål å øke sorterings- og gjenvinningsgraden, samtidig som det øker bevisstheten om bærekraftig avfallshåndtering. Dette vil føre til flere gevinster, blant annet en antatt  reduksjon av restavfall som går til forbrenning med 4 955 kg, bare på disse fire virksomhetene.

Prosjektet vil også minimere bruken av naturressurser, noe som vil tilsvare en besparelse på ca. 9 910 kg trær. Til slutt vil prosjektet bidra til en reduksjon av Viken fylkeskommunes karbonavtrykk på bruken av håndtørkepapir med minimum 40 prosent. 

Viken fylkeskommune samarbeider med Tork PaperCircle for å resirkulere håndtørkepapir og bidra til bærekraftig avfallshåndtering. Prosjektet vil pågå over en 12-månedersperiode og vil bli evaluert for å måle effektiviteten og potensialet for å utvide prosjektet til andre virksomheter i Viken.

Kan inspirere andre

Den første papirballen fra fylkeshuset i Drammen. Sofie Laksekjøn Miettinen

Dette prosjektet viser at det er mulig å ta i bruk bærekraftige løsninger for å redusere avfallsmengden og skape mer bærekraft. Det vil også vise hvordan kostnadene vil bli når kildesorteringens grad øker, og hvordan dette vil påvirke avfalls- og transportkostnadene.

Viken fylkeskommune regner med at det ikke vil bli vesentlig dyrere, heller billigere, da volumet på restavfallet vil bli redusert, og vekten vil bli mindre. Viken fylkeskommune håper at dette prosjektet vil inspirere andre til å ta i bruk lignende bærekraftige avfallshåndteringsløsninger.