Skal vise veien til integrering og mangfold

Fredag 11. juni lanseres kunnskapsgrunnlaget for integrering og mangfold i Viken, altså hvordan vi på best mulig måte kan bidra til at Viken blir et godt sted å være – for alle.
Ill. Melkeveien  

– Vi er skoleeiere, vi har ansvar for folkehelse, planlegging og infrastruktur og oppdrag og ansvar innen kunst og kultur, frivilligheten og nærings- og arbeidsliv. Alt dette er områder hvor integrering kommer inn.

Derfor har vi igangsatt arbeidet med en temastrategi for mangfold, integrering og universell utforming og et arbeid med plan for kvalifisering av innvandrere. Vi har også laget et hefte som redegjør for arbeidet som vi gjør etter loven. Ingen når målene for integreringsarbeid alene, sier fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, Tonje Kristensen.

Griper inn i alt

Integrering er ikke gjort over natta. Det krever innsats fra dem som skal legge forholdene til rette, men også innsats fra dem som skal integreres. Et første skritt på veien har vært å skaffe seg kunnskap og oversikt, og det foreligger nå i form av kunnskapsgrunnlaget som presenteres 11. juni.

Se opptak av sending fredag 11. juni

– Kunnskapsgrunnlaget vil bli nyttig for alle som jobber i kommuner, NAV, frivilligheten, regionalt og statlig - og våre egne ansatte. Jeg håper dette kunnskapsgrunnlaget kan være et godt bidrag i arbeidet for god integrering, til beste for alle i Viken. Arbeidet med integrering i sivilsamfunnet har mange gode hjelpere i organisasjonene og innen kunst og kultur.

Vikens arbeid med mangfold, arbeidet mot negativ sosial kontroll og mot rasisme er også viktig arbeid for å bygge ned barrierer for dem som er på vei inn i samfunnet. God tilrettelegging for mangfold og inkludering på arbeidsplassen er ett av dem. Også her vil Viken vise vei, sier Kristensen.

Se kunnskapsgrunnlaget (PDF, 13 MB)

Til toppen