Skolene på rødt nivå

Søndag 3. januar kom regjeringen med klare anmodninger om rødt nivå på alle de videregående skolene. For de fleste av skolene vil dette gjelde allerede fra mandag 4. januar. Elever og foresatte bes om å følge med på sin skoles nettsider eller facebook-side for informasjon.

For å hindre smitteoppblomstring av Covid-19 har regjeringen innført flere nye tiltak. Tiltakene gjelder i første omgang frem til 18. januar.

Trafikklysmodellen

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Smitteverntiltak - trafikklysmodellen hos Utdanningsdirektoratet

Til toppen