Slik blir spillemidlene fordelt 

Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene er nå klar. I overkant av 338 millioner vil bidra til økte muligheter for fysisk aktivitet i hele Viken.

Bilde av idrettsanlegget  - Klikk for stort bildeHol idretts- og aktivitetspark (Hol idrettslag) er én av anleggene som får støtte fra Viken fylkeskommune Anders Medhus, Hallingcast

– Fysisk aktivitet er viktig for god helse og livskvalitet. Gjennom spillemidlene bidrar vi til at kommuner, lag og foreninger over hele Viken kan bygge gode, spennende og varierte anlegg, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap).

Spillemidlene som fordeles kommer fra Norsk Tippings årlige overskudd, som hvert år blant annet skal gå til statlig medfinansiering av anlegg for organisert idrett og egenorganisert fysisk aktivitet. Det er fylkeskommunen som fordeler spillemidlene i detalj. 

Blant søkerne som tildeles midler i år, er Ullensaker Skytterlag i Ullensaker kommune og Hol idrettslag i Hol kommune. Ved begge anleggene er spillemidlene et kjærkomment bidrag for at anleggsplanene skal kunne realiseres.

Vil skape stor aktivitet

– Ullensaker Skytterlag er dypt takknemlige for å bli tildelt spillemidler til vårt nye skytebaneanlegg. Det gjør at vi kan tilby innbyggerne i Ullensaker, både ung som gammel, et moderne og etterlengtet anlegg som vil skape stor aktivitet, sier Jørn Dalen, leder av Ullensaker Skytterlag. 

illustrasjons av skytterhuset  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Skytterhuset sett fra nord Ullensaker Skytterlag

Ville ikke blitt realisert uten støtten

–  Vi er svært fornøyde med å få full tildeling og 2 millioner kroner fra Viken fylkeskommune i spillemidler. Uten denne støtten, så hadde det ikke blitt noe av denne store og flotte aktivitetsparken, som nå er i ferd med å bli ferdigstilt her i Hol. For et lite idrettslag som oss, som drives kun på dugnad, betyr det enormt mye å motta disse midlene. Men det betyr også mye for lokalsamfunnet og innbyggerne, og vi håper det vil bidra til at folk får lyst til å bli. Det er viktig å ha gode muligheter til egen og organisert aktivitet der en bor, sier styreleder i Hol idrettslag, Runar Tufto.