Søk midler til tilretteliggingstiltak, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Nå kan du søke midler til både regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Viken. Søknadsfrist: 1. april.
Illustrasjon av landbruksliv - Klikk for stort bildeNå er det snart på tide å søke landbruksmidler i Viken Klimasmart landbruk Østfold

Viken fylkeskommune forvalter tilskuddsordningene Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) og Rekrutterings- og kompetanseheving (RK-midler) i landbruket.

Formål med de to tilskuddsordningene

Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Hvem kan søke?

  • Tilskudd kan gis kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret.
  • Det kan også gis RT-midler til foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.
  • En del av tilskuddet kan, på visse vilkår, gis til tiltak administrert av fylkeskommunen.
  • Søkere fra Oslo kan også søke.

Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler)

Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet samt føringer i regionale strategier og prioriteringer, herunder Regionalt Næringsprogram i landbruket for Oslo og Viken 2019-2022.

Tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansehevingstiltak (RK-midler)

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet samt føringer i regionale strategier og prioriteringer, herunder Regionalt Næringsprogram i landbruket for Oslo og Viken 2019-2022.

Søknadsfrist og søknad

Søknadsfristen for begge tilskuddsordningene er 15. mars hvert år, men for 2020 er søknadsfristen for begge ordninger satt til 1. april 2020

Søker skal benytte søknadsskjema som finnes på Regionalforvaltning.no

Til toppen