Søk om tilskudd til kultur i Viken

Nå kan du søke om tilskudd til festivaler i Viken, kunst og kulturprosjekter og stimuleringsmidler til internasjonalt arbeid.Publikum i en sal - Klikk for stort bildeSøk om tilskudd til kultur i Viken Trine Sirnes   

Tilskudd til festivaler i Viken

Viken fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av festivaler. Formålet med ordningen er å støtte og stimulere til festivalutvikling i Viken ved å legge til rette for et mangfold av gode festivaler med et høyt kunstnerisk nivå.

Søknadsfrist er 15. februar

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid.
Kommuner, offentlige og private aktører i Viken fylke kan søke.

Dersom et aksjeselskap står bak søknaden stilles det krav om at selskapet har en ideell formålsparagraf.

Søknadsfristen er 1. april.

Her finner du mer informasjon og søknadskjema.

Tilskudd til kunst og kulturprosjekter i Viken

Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer.

Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Vikens innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Søknadsfrist er 15.februar for prosjekter som igangsettes/gjennomføres i første halvår.
15. mars for prosjekter i andre halvår i 2021.

Søknadsfristen for første halvår i 2022 blir 15. september.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Til toppen