Søk tilskudd til kunst- og kultur

Nå er det åpnet for å søke på friske tilskuddsmidler innen kunst- og kulturfeltet i Viken. Felles søknadsfrist er 15. februar 2022.
Jenter foran scenen på festival - Klikk for stort bildeNå kan du søke tilskudd til blant annet festivaler i Viken Viken fylkeskommune  

Viken fylkeskommune ønsker å bidra til at innbyggerne har tilgang til et bredt spekter av kunst- og kulturtilbud. Kulturtilskudd er ett av virkemidlene som skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Vikens innbyggere. Tilskuddene skal stimulere til at det skapes, utøves og er vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Tilskudd kan bevilges til aktører, produsenter, organisasjoner, kommuner og andre sammenslutninger som planlegger gjennomføring av kulturtiltak i tråd med de enkelte ordningenes formål.

Det er felles søknadsfrist, men forskjellige søknadsskjemaer. Du søker via regionalforvaltning.no.

Her er områdene det nå kan søkes tilskudd til:

Digitalt informasjonsmøte

Seksjon Kulturutvikling inviterer til digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordninger og innsending av søknader tirsdag 18. januar kl. 11.30 – 14.00. Møtet holdes på zoom.

Meld deg på