Søker om annullert eksamen for 397 elever 

Viken fylkeskommune søker om at Utdanningsdirektoratet annullerer eksamen for 397 elever.    

– Vi sender nå søknad om annullering for de elevene som ble sendt hjem fra eksamen mandag 22. mai. Det er svært viktig at de får like muligheter til videre utdanning framover når deres eksamen ikke lot seg gjennomføre i det hele tatt, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Jan Helge Atterås i Viken fylkeskommune. 

Søknaden, som sendes denne uken, gjelder for 397 elever fra Hønefoss videregående skole og Ringerike videregående skole som 22. mai skulle avlegge eksamen i norsk hovedmål eller andre varianter av norskfaget ved AKA Arena på Ringerike. Her oppsto det lokale problemer med nettverket, i tillegg til de nasjonale problemene med Utdanningsdirektoratets påloggingssystem. Det var tilsvarende utfordringer som medførte at eksamen for elevene i Møre og Romsdal ble annullert.  

–Vi håper på raskt svar fra Utdanningsdirektoratet slik at de elevene det gjelder får en avklaring, sier Atterås. 

Det søkes både om annullering av eksamen og dispensasjon fra kravet om antall eksamener på vitnemålet. Dette innebærer at elevene ikke får ny eksamen, men får en egen merknad på vitnemålet. Det betyr at vitnemålet da er godkjent og elevene kan søke om videre utdanning på vanlig måte.  

På grunn av de store tekniske problemene med eksamenssystemet, ba Viken fylkeskommune Utdanningsdirektoratet vurdere om eksamen over hele landet burde annulleres, men dette ble ikke tatt til følge. Det er kun Utdanningsdirektoratet som kan annullere eksamen på grunnlag av formelle feil ved gjennomføringen. 

Elever som ikke er omfattet av søknaden som nå sendes, men som vurderer å klage på eksamensgjennomføringen, gjør dette til sin lokale skole. Skolene må avvente nærmere informasjon om hvordan disse skal håndteres. 

Utdanningsdirektoratet har informert om at de i løpet av denne uken vil sende ut informasjon om hvordan andre eventuelle søknader om annullering skal håndteres. I forkant vil Utdanningsdirektoratet, gjennom en undersøkelse som er sendt ut til alle skolene, danne seg et bilde av hvilke nasjonale og lokale utfordringer skolene har opplevd. 

Les også: Jobber for å finne løsninger for elevene som fikk problemer med eksamensinnlogging  - Viken fylkeskommune