Sørger for kortreiste lærlinger

Borg videregående skole i Sarpsborg/ Viken fylkeskommune og Borregaard signerte onsdag en samarbeidsavtale med felles visjon om å lage Norges beste kjemiprosessutdanning. I tillegg til teoretisk og praktisk utdanning på skolen, vil elevene få praksis ved Borregaards bærekraftige bioraffineri.
Bilde av at Kari Strande fra HR-avdelingen hos Borregaard, Borg-rektor Edvard Odberg og fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen, signerer avtalen som skal sikre lærlinger - Klikk for stort bildeKari Strande fra HR-avdelingen hos Borregaard, Borg-rektor Edvard Odberg og fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen, signerer avtalen som skal sikre lærlinger Fredrik Norland  

Borg videregående skole og Borregaard formaliserer og videreutvikler nå samarbeidet som har eksistert over mange år. Målet med avtalen er å opprettholde og øke interessen til unge søkere for fag innen teknikk og industriell produksjon (TIP), særlig innen kjemiprosessfag. Elevene vil få undervisning med moderne utstyr og undervisningsmateriell som bedre gjenspeiler behovet i næringslivet, samt opplæring gjennom praksis i bedriften.

Viderefører samarbeid

– Avtalen viderefører samarbeidet og engasjementet Borregaard og Borg videregående skole har hatt gjennom mange år, og den skal utvikle samarbeidet videre. Et godt samarbeid mellom skole og innovative bedrifter som bygger vekst på kompetanse og bærekraft er viktig når vi skal utdanne ungdom til framtidens arbeidsliv, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.

I de nye læreplanene er det i større grad lagt vekt på at fagene skal være fremtidsrettet og relevante for både elever, lærlinger og arbeidslivets behov. Bærekraft har også fått en mye større plass i utdanningen.

- Ved å knytte skolens kompetanse sammen med bedriftens, kan vi utvikle et undervisningsopplegg som knytter deler av læreplanens mål direkte til det som skjer i næringslivet, sier rektor ved Borg videregående skole, Edvard Odberg.

Samarbeidsavtalen medfører at det nå blir to klasser. Det blir dermed et større fagmiljø, og for Borregaard flere potensielle arbeidstakere. Det har også vært en økning i søkere med denne retningen som sitt førsteønske.

Kortreiste lærlinger

– Kompetanse er vårt viktigste konkurransefortrinn, og skoleverket er dermed også blant Borregaards viktigste leverandører. Vi ønsker å rekruttere kortreiste lærlinger av høy kvalitet og vi vi tror at tett kontakt med arbeidslivet er viktig for å gi en relevant og god utdanning. Hos oss får elevene innsikt i industriens viktige rolle i å løse noen av de store utfordringer knyttet til befolkningsvekst og klimaendringer, sier direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard, Dag Arthur Aasbø.

Han påpeker også at de stadig har behov for nye og flinke folk, i og med at arbeidsstokken i bedriften eldes. Ved en slik avtale bidrar man til å sikre kompetanse også i framtiden.

– Avtalen bidrar til en positiv spiral, der vi forsterker hverandre. Vi skal utdanne fagfolk næringslivet trenger, og elevene trenger både det utstyret og det læringsmiljøet Borregaard kan by på. Dette vinner alle på, sier Siv Henriette Jacobsen.

Les mer om opplæring i bedrift

Til toppen