Sørumsand bussterminal har fått oppgradering

Bussterminalen på Sørumsand er blitt modernisert og tilpasset lengre og tyngre busser. Samtidig er det også gjennomført flere tiltak for å bedre sikkerheten for de reisende.

F.v.: Fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, fungerende ordfører i Lillestrøm kommune, Thor Grosås, driftssjef i VKT, Morten Sandberg, og assisterende stabssjef i fylkesrådet i Viken, Jane Bråthen Viken kollektivterminaler FKF

7. juli ble en modernisert utgave av Sørumsand bussterminal offisielt åpnet, med representanter fra både fylkeskommunen og kommunen til stede. Det er Viken kollektivterminaler FKF (VKT) som er byggherre for prosjektet som har kostet til sammen 6,8 millioner kroner.

Oppgradert

Tre plattformer er blitt oppgradert, og det er kommet nytt betongdekke der bussene skal stå for å være tilpasset lengre og tyngre el-leddbusser. I tillegg er det gjennomført flere tiltak for bedre universell utforming, som igjen vil bedre sikkerheten for alle reisende.

– Nå får de reisende en bedre utformet bussterminal, som både vil bedre trafikkflyten og trafikksikkerheten, og gi de reisende en bedre opplevelse totalt sett, sier administrerende direktør i VKT, Jafar Altememy.

Viktig kollektivknutepunkt

Sørumsand bussterminal er et viktig kollektivknutepunkt. Her er det samlet tog, buss, pendlerparkering, sykkeloppstilling og taxiholdeplass.

– Oppgraderingen av Sørumsand bussterminal er et viktig bidrag til at flere skal velge å la bilen stå, om de kan, og i stedet velge å reise kollektivt, slik at vi bidrar til å redusere utslippene av klimagasser. Samtidig er det, som Jafar sier, gjort tiltak for å bedre universell utforming på terminalen. Det er viktig, fordi det bidrar til å gjøre kollektivtrafikken mer tilgjengelig for alle, sier fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp).

Gjenbruk

Det har vært høy grad av gjenbruk i prosjektet. Betongelementer i bakken er gjenbrukt, og lehus er blitt restaurert og flyttet fra bussterminalen på Ski til Sørumsand i forbindelse med nyetablering av terminalen der. VKT har også gjenbrukt kantstein der det har vært mulig.

VKT har gjort tilsvarende moderniseringer av andre bussterminaler og kollektivknutepunkt i Akershus de siste årene. I år er det prioritert å gjøre tilsvarende oppgraderinger som på Sørumsand, på Jessheim, Blakstad og Fjerdingby.   

Les også