Statsbudsjettet: Dramatisk for reisende på Østlandet 

I den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett, ligger det an til at kompensasjonen for bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken ikke blir videreført neste år. -Det er alvorlig for kollektivtrafikken, som enda ikke har fått tilbake alle de reisende etter pandemien, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).  
Ruter  

Tonje Brenna Morten Brakestad  – Dette er dramatisk for alle som reiser kollektivt. Tallene fra kollektivselskapene viser at antall reisende er langt unna der vi var før korona. Det betyr at vi fortsatt trenger statlig hjelp for å opprettholde tilbudet. Uten dette, vil vi måtte ta store kutt i tilbudet, sier Tonje Brenna. 

– Dette var en lite hyggelig siste hilsen fra Solberg-regjeringen. Aller minst hyggelig blir det for pendlerne, som med dette opplegget kan få færre avganger og lengre køer fordi flere må velge bilen. Jeg håper en ny regjering vil rette opp i dette umiddelbart, sier Brenna.  

Uheldig med kutt som rammer arbeidsplasser og næringsliv 

Det foreslås store kutt i midler til næringsutvikling og det internasjonale samarbeidet om regional utvikling. Landsdekkende innovasjonslåneordning reduseres fra 600 millioner kroner i 2021 til 400 millioner i 2022, og Innovasjon Norge får betydelige kutt. Det er kutt i midler til næring i KMDs budsjett,  dette gjelder spesielt midler til klynger og innovasjon. Regionale Forskningsfond Viken foreslås redusert fra 27 til 22 millioner kroner. Også midlene til Interreg, det Europeiske samarbeidet om regional utvikling, er redusert.  

– Det er et dårlig tidspunkt å kutte i midler til næringsutvikling og innovasjon, i en tid da vi skal fornye, skape nye næringer og arbeidsplasser, grønt skifte, og satse på forskning, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).  

Både i Gardermoregionen og Hallingdal er det også store behov for videre satsing på næringsutvikling og reiselivsnæringen, som følge av korona-krisen, påpeker Brenna.  

Til toppen