Stor interesse for KulturArvOpplevelser

Det er stor interesse for ordningen KulturArvOpplevelser, og mange gode prosjekter i skjæringspunktet mellom reiseliv, kultur og kulturarv.

Klikk for stort bilde

Ordningen har blitt tatt godt imot i hele Buskerudregionen, og det er stor søking.Til siste søknadsrunde i 2019 kom det inn 16 søknader, og programrådet for ordningen vedtok å gi støtte til disse fem prosjektene:

Krøderfjorden – spennende muligheter i et kulturhistorisk perspektiv

MS Kryllingen - tildeling 150 000 kr

Krøderfjorden - som er ca. 42 km lang (fra Krøderen i sør til Gulsvik i nord) er den historisk ferdselsåren mellom det sentrale Østlandet og Vestlandet. En båttur på Krøderfjorden er en flott måte å få presentert norsk natur - med fjord og fjell - og samtidig få mulighet til å besøke historiske steder langs fjorden. Ved å utvikle dagens båttilbud med MS Kryllingen til også å gjelde "seiling" til Gulsvik vil flere oppleve dette og markedsgrunnlaget vil øke for aktørene langs fjorden.

Kulturarv Eggedal

Eggedal Borgerstue - tildeling 190 000 kr

Med dette prosjektet ønsker vi å samle aktører i og rundt Eggedal for å
sammen skape salgbare opplevelsesprodukter i Eggedal. Grunnlaget vi skal
bygge på er kombinasjonen av de rike kulturverdiene vi har her,
naturkvalitetene, de menneskelige ressursene og prinsippet om bærekraft.

Forprosjekt for ny og økt bruk av Numedalsbanen.

Rollag Næringsforening - tildeling 300 000 kr

Hensikten med forprosjektet er å studere og vurdere forskjellige løsninger for ny og økt bruk av Numedalsbanen. Løsningene som skal studeres og vurderes er enten operative på andre nedlagte jernbanestrekninger i Norge og internasjonalt, eller er løsninger som har kommet som forslag i forstudien. Løsningene skal måles opp mot gitte kriterier og skal vurderes i et kost/nytte-perspektiv. Lokale interessenter, eier,  ulturminnemyndigheter og andre samarbeidspartnere skal delta i prosjektet.

"Hands on "Innblikk i kulturarven, via eit levande håndverk.

Ostebygda  - tildeling 60 000 kr

Ostebygda vil vise fram kva det er som er årsaken til, utgangspunktet for og grunnen til at osteproduksjon er så viktig for regionen. Vise samspelet mellom folk, dyr, landskap og det kommersielle og moderne samfunnet.

Forprosjekt for mat og kulturopplevelser i Numedal

Berg, Nevada - tildeling 195 000 kr

Forprosjektet skal bistå en rekke kommersielle aktører i Numedal om å samarbeide med å utvikle og tilby mat- og kulturopplevelser. Hensikten med forprosjektet er å bygge samarbeidskonstellasjoner og løfte Numedal ytterligere i markedet som en destinasjon for unike mat- og kulturopplevelser. Prosjektet har ikke som hensikt å prøve å nå ut til markedet igjennom markedsføring, men heller bruke en eksisterende kanal
med et betydelig publikum igjennom North Wild Kitchen og kommersialisere prosjektet gjennom dette.

Totalt bevilget beløp i denne runden er 895.000

Øke kompetansen

I tillegg til å tildele midler, jobbes det med å øke kompetansen hos aktørene for å skape bærekraftige og lønnsomme opplevelser. I januar  arrangerer Viken fylkeskommune derfor Innovasjon Norge sitt opplevelseskurs (www.opplevelseskurset.no ) for deltakere fra kultur- og museumssektoren. På kurset lærer deltakerne mer om hva en god opplevelse er, og å skape tilbud som har et kommersielt potensiale i markedet. Kurset er nå fulltegnet.

Om KulturArvOpplevelseprogrammet

  • Programmet KulturArvOpplevelser ble opprettet av Buskerud fylkeskommune i 2018.
  • Det er et tverrfaglig program for å styrke produktutvikling og konseptuering av produktråvarene i Buskerud, basert i kultur og kulturarv. 
  • Kulturopplevelser bidrar til å øke verdien av Norge som reisemål, og gjennom det verdiskapningen i reiselivsnæringen
  • Kommuner/regionråd, organisasjoner, institusjoner og destinasjonsselskap kan søke om tilskudd. 
Til toppen