Stor reduksjon i spillemidler til Viken

Det bygges idrettsanlegg i regi av kommuner, idrettslag og andre frivillige organisasjoner i Viken som aldri før, men overføringene fra staten står ikke i forhold. - Svært skuffende og alvorlig for idretten i Viken, sier en fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold.
Utendørs løpebane - Klikk for stort bilde

Viken fylkeskommune er tildelt i underkant av 262 millioner kroner i spillemidler fra staten, til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Tildelingen er hele 57,8 millioner kroner lavere enn det Akershus, Buskerud og Østfold fikk til sammen i 2019.

Nedgangen skyldes at det gis færre midler på landsbasis til idrettsanlegg i kommunene, og en noe lavere søknadssum fra Viken fylkeskommune enn de tre tidligere fylkene samlet søkte om i fjor. I tillegg har Viken fått tre nye kommuner, som nå er en del av regnestykket. Attpåtil baserer Kulturdepartementet seg på en «gammel» fordelingsnøkkel, hvor Viken fylkeskommune kommer noe dårligere ut enn de tidligere fylkene gjorde hver for seg.

Klikk for stort bildeCamilla Sørensen Eidsvold Tom-Egil Jensen Skuffet over fordelingen

 –Dette er svært skuffende og alvorlig. Departementet har brukt en gammel fordelingsmetode som ikke er tilpasset nye fylkesgrenser, som slår særlig uheldig ut for Viken.

Om departementet hadde ventet til ny forskrift og fordelingsnøkkel var på plass, ville trolig fordelingen blitt mye mer rettferdig, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Camilla Sørensen Eidsvold (SV).

–Dette rammer spesielt hardt lokale idrettslag, som ofte er små motorer i lokalsamfunnene, og er stikk i strid med regjeringens fagre ord om støtte til små lag og foreninger. Det er også en særdeles merkelig prioritering av regjeringen, i en tid da overskuddet til Norsk Tipping har økt med 60 millioner, sier fylkesråden.

Fylkesråden vil samtidig berømme idrettslag og andre frivillige organisasjoner i kommunene for innsatsen.

–De gjør en formidabel innsats for å tilrettelegge slik at innbyggerne i Viken skal ha mulighet for variert fysisk aktivitet – jeg er imponert. Jeg vil også takke alle kommunene i Viken for arbeidet de gjør med lokal tilrettelegging og anleggsbygging.

Fordeling av midler snart klar

Fylkesråden vil i løpet av kort tid foreta årets tildeling av spillemidler til idrettsanleggene i Viken. Prioriteringen gjøres etter føringer i de tre tidligere fylkenes planer. Spesielt for årets tildeling er imidlertid at frivillige lag og foreninger skal prioriteres, som en del av fylkesrådets tiltakspakke i forbindelse med koronapandemien.

Les også:

Til toppen