Storstilt samarbeid skal gi utvikling i Numedal og Tinn

Gjennom prosjektet SvingOm samarbeider hele 40 aktører om å få flere besøkende til Numedal og Tinn gjennom hele året. Viken fylkeskommune har støttet utviklingen av samarbeidet over flere år. Nå lyses det igjen ut midler via tilskuddsordningen «næringsutvikling i distriktskommuner».
SvingOm-skilt - Klikk for stort bilde Liv Berven  

-  SvingOm tar utgangspunkt i en felles merkevare, felles historie, kultur og et felles budskap, og går på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Vi skal samle perlene mellom de store kommersielle destinasjonene Geilo, Gaustatoppen og Norefjell, sier Liv M. Berven, daglig leder i SvingOm.

Svingom er en ny måte å samle, utvikle og synliggjøre to like områder med samme utfordringer, som ligger i to fylker og er nære naboer på hver side av fjellet. Prosjektet er organisert slik at aktørene deler kompetanse, erfaringer, ideer, og bruker hverandre som sparringspartnere for å gi besøkende flere opplevelser når de besøker området.

- Per i dag dekker vi Numedal og bygdene i Tinn. Vårt mål er å bli store nok sammen til å bli synlige og attraktive i markedet, og bidra til en positiv utvikling og økt verdiskapning hos medlemmene og i lokalsamfunnene. Vi ser frem til et godt samarbeid på den spennende og krevende veien videre, forklarer Berven videre.

Spiller hverandre gode

Prosjektet SvingOm mottok 1,2 millioner kroner fra Viken fylkeskommune våren 2021, gjennom tilskuddsordningen «næringsutvikling i distriktskommuner». Tidligere har prosjektet mottatt støtte til forprosjektet.

- SvingOm knytter sammen 40 aktører på tvers av bransjer, kommunegrenser og fylkesgrenser. Ved å spille hverandre gode og framstå som én samlet destinasjon, øker attraksjonen og verdiskaping, både for hvert Svingom-medlem og for området som helhet, begrunner Knut Fossgard, rådgiver i avdeling for distrikt og regional næringsutvikling i Viken fylkeskommune.

Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad mener SvingOm-prosjektet har truffet planken hva denne tilskuddsordningen angår. FORNØYD: Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad Morten Brakestad   

Viken fylkeskommune er opptatt av å bidra til å utvikle levedyktige lokalsamfunn og et bærekraftig næringsliv, og samarbeid er avgjørende for at man lykkes i reiselivet, både som virksomhet og som destinasjon.  
Vi har tro på at videre utvikling av prosjektet SvingOm kan ta ut potensialet som ligger i Numedal og Tinn til beste for både nærings- og samfunnsutvikling, sier Grimstad.

 Daglig leder Liv M. Berven beskriver betydningen av støtten slik:


 Daglig leder i SvingOm Liv Berven - Klikk for stort bilde SvingOm  Det har betydd alt for SvingOm å få støtte fra Viken fylkeskommune, både økonomisk støtte og ved at de har vist at de tror på prosjektet hele veien, fra idé til virkelighet. Jeg vil gå så langt som å hevde at uten støtten fra Viken fylkeskommune hadde ikke SvingOm vært mulig. Nå jobber vi iherdig for å kunne stå på egne bein, sier Berven.


Svingom startet som et prosjekt og en rundreise i 2020 og ble til selskapet og reiselivssamarbeidet Svingom SA i juni 2021.

Lyser ut nye midler

Og nå kan flere aktører i fylkets distriktskommuner og kommuner med bygdemiljøpakker «ta en SvingOm».

Viken fylkeskommune lyser nå ut resten av årets ramme og fristen for å søke støtte er 20. november 2021.

Hovedmålet med tilskuddsordningen næringsutvikling i distriktskommuner, er å bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner som er: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nesbyen, Flå, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Krødsherad, Marker og Aremark kommuner.

I tillegg til distriktskommuner, kan kommuner med bygdemiljøpakker søke, og nytt av i år er at alle Vikens kommuner i utgangspunktet kan søke, men effekten må være i én av de nevnte 12 distriktskommunene.

Les mer om hvordan søke støtte på viken.no.

Ordningen ble først innført i Buskerud, men ble utvidet til å inkludere alle distriktskommunene i Viken med første utlysning våren 2021. Totalt ble 2 millioner kroner fordelt på fire prosjekter. Se hvilke prosjekter og kommuner/regioner som fikk støtte.

Til toppen