Støtter gradvis og kontrollert gjenåpning

Regjeringen presenterte nye korona-tiltak 7. april. Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune mener tiltakene er fornuftige.    gutt som sveiser - Klikk for stort bildeRIKTIG PRIORITERING: De trenger verksted og utstyr for en god og praktisk undervisning. Derfor er det riktig å gjenåpne for yrkesfagelever i videregående skole 27. april, mener fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen. Camilla Aarsrud, Viken fylkeskommune  

– Det er kloke og fornuftige tiltak som vi stiller oss bak. Vi følger myndighetenes råd, og er glade for at det nå legges til rette for gradvis, men kontrollert gjenåpning av samfunnet, sier Ingebrigtsen.

Åpner for yrkesfag 27. april

Tirsdag 7. april redegjorde regjeringen for hva som blir myndighetenes korona-tiltak den første tiden etter påske. Barnehagene, 1.- 4. trinn i grunnskolen og SFO vil gradvis gjenåpnes i slutten av april. Når det gjelder videregående skoler vil regjeringen 27. april gjenåpne for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Halvard Ingebrigtsen - Klikk for stort bildeSTØTTER TILTAKENE: Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen. Tom-Egil Jensen, FMV foto  – Dette er en riktig prioritering. Dette er elever som er avhengig av blant annet verksted og utstyr i skolehverdagen. De trenger god og praktisk undervisning før de skal ut i lære, sier Ingebrigtsen.

Regjeringens videre ambisjon er at alle elever skal kunne komme tilbake til skolen før sommeren, på en eller annen måte, dersom det er smittevernmessig forsvarlig.

Viktig veileder

Det vil bli nedsatt faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. 

– En slik konkret veileder vil være svært viktig for å unngå smittespredning, og å gi trygghet. Både elever, foresatte og ansatte i Viken-skolene skal være trygge på at de blir godt ivaretatt når skolehverdagen er tilbake. Derfor er det positivt at skolene nå får noe tid på å legge godt til rette gjennom en gradvis gjenåpning, sier Ingebrigtsen.

Den fungerende fylkesrådslederen tror også den gradvise og kontrollerte gjenåpningen vil være fornuftig for å få skoletransport tilpasset det øvrige kollektivtilbudet.

– Disse fristene som nå er kommet vil gi kollektivselskapene tid til å forberede seg og dimensjonere seg riktig for skoleskyssen framover. Dette er noe de har bedt om, og den forutsigbarheten får de nå.

Fortsetter med digital undervisning og jobb hjemmefra

For Viken fylkeskommunes del betyr regjeringens tiltak at ordningen med digital undervisning og jobbing hjemmefra for ansatte i all hovedsak fortsetter flere uker framover, og altså lenger enn bare den første uken etter påskeferien som meldt tidligere.

Det er i tråd med myndighetenes oppfordring om at ansatte som kan jobbe hjemmefra fortsetter med det.  

– Vi fortsetter ordningen vi har hatt siden 12. mars også de første ukene etter påske. Så vil vi hele tiden følge med på utviklingen. Dersom det besluttes eller pålegges nye tiltak, vil Viken fylkeskommune selvsagt tilpasse seg raskest mulig i tråd med disse, understreker Ingebrigtsen. 

Til toppen