Støtter kompetanseheving og vekst i landbruket

Viken fylkeskommune fordeler nesten 7,5 millioner kroner til utvikling av landbruket i Viken fylke, gjennom støtteordningene regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) og regionale rekrutterings- og kompetansehevingstiltak (RK-midler).

Åker, jordhelse, karbonlagring - Klikk for stort bilde Caroline Vamnes / EyeEm/ Gettyimages

I alt 44 prosjekter som støtter opp om næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket tildeles kr. 7 466 000 kroner i 2023.

Innvilget støtte fordeler seg slik:

Etter at søknadsfristen gikk ut 15. februar, har Viken fylkeskommune gjennomgått og vurdert totalt 51 søknader til begge ordningene.

-Såkornmidler skaper vekst 

Både de regionale tilretteleggingsmidlene og midlene til rekruttering og kompetanseheving i landbruket er viktige såkornmidler, som skaper vekst i form av at prosjektene ofte utløser ytterligere støtte og kan skape grobunn for større landbruksprosjekter, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Det er god variasjon mellom ulike tiltak og tema i søknadene, som for eksempel omhandler tradisjonelt jordbruk, økologisk landbruk, skogbruk og andre landbruksbaserte næringer i Viken.

Forskriften for de to tilskuddsordningene forutsetter at tilskudd kan gis i samsvar med føringer i regionale strategier og prioriteringer, herunder Regionalt Næringsprogram i landbruket for Oslo og Viken 2019-2022 og vedtatt «Strategi for landbruket i Viken 2021-2030».