Styrker Viken-bedriftenes gode hjelpere

Veiledningstjenestene i Viken gjør en viktig jobb for å hjelpe kriserammede bedrifter, gründere og oppstartsselskaper under Korona-krisen. Nå fordeler Viken 3 millioner kroner til disse aktørene.
Klikk for stort bildeFra venstre: Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune, Veronika Bazika, inkubatorleder og Helge Stiksrud, daglig leder Pan Innovasjon. Viken fylkeskommune  

– Fylkeskommunen er avgjørende for at vi kan forsterke vårt tilbud til næringslivet, sier daglig leder Helge Stiksrud i Pan Innovasjon på Hønefoss.

Nå fordeler Viken fylkeskommune 3 millioner kroner til veiledningstjenestene i fylket som hjelper kriserammede bedrifter og oppstartsselskaper. Pan Innovasjon – som er en aktiv partner i det som kalles Krisestaben for næringslivet for Ringeriksregionen – er blant dem som støttes.

Viken fylkeskommune bidrar gjennom dette tiltaket med midler til aktører i Viken som kjenner næringslivet godt, slik som næringshager, innovasjonsselskaper og etablerertjenesten.

– Hensikten er å bistå næringslivet i Viken med rådgiving slik at hjulene kommer raskere i gang igjen. Vi håper dette kan være ett av flere tiltak for å redusere arbeidsledigheten samt øke kapasiteten for å hjelpe flere gründere, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad.

Slik fordeles midlene

Organiseringen og strukturen av de ulike veiledningstjenestene er noe ulik i de tre tidligere Viken-fylkene, og fordelingen av midler tilpasses derfor denne organiseringen.

I tidligere Buskerud er det totalt tildelt 750 000 kroner som fordeles mellom Hallingdal og Buskerud næringshage og inkubatorene, Kongsberg Innovasjon og Pan Innovasjon.

Tilsvarende er 750 000 kroner fordelt på Næringshagen Østfold og inkubatoren Smart Innovation i tidligere Østfold fylke. Mens i tidligere Akershus, som er det mest folkerike fylket og som ikke har SIVA næringshager er 1,5 millioner kroner fordelt på fylkets fire etablerersentra (ett i hver region) Etablerersentrene, som vanligvis arbeider med gründere og oppstartsbedrifter vil gjennom denne ordningen også tilby rådgiving og tiltak for kriserammede bedrifter.

– Vi tror det er klokt å satse på en styrking av disse aktørene sier Grimstad.

Har skapt problemer

Korona-krisen har sammen med en fallende oljepris i løpet av kort tid skapt store problemer for etablerte bedrifter og gründere i Viken, og landet ellers. For bedriftene i Viken har dette medført nedbemanninger, permitteringer og oppsigelser spesielt i deler av fylket som er basert på næringsvirksomhet innen olje/gass og reiseliv, slik som Gardermoregionen, Hallingdal, Asker og Bærum-regionen.

Til toppen