Tester helt ny løsning for å få bussen fram

Trafikken stoppes og bussen får passere køen – i motgående kjørefelt. Kan det gi kortere reisetid med buss i rushtiden? Det testet Viken fylkeskommune denne uka, for første gang i Norge. Buss som passer bilkø - Klikk for stort bilde Gry N. Løvhaugen  

Bilistene på fylkesvei 120 i Rælingen ble stoppet av trafikkvakter i morgenrushet tirsdag. Vaktene vinket bussene over i motgående kjørefelt for å forsere køen. Når bussen hadde passert ble den øvrige trafikken sluppet av gårde igjen.

– Vi tester om vi kan gi bussene i retning Lillestrøm prioritet, slik at de unngår forsinkelser og dermed får mer forutsigbar reisetid, forteller prosjektleder Julija Glisovic i Viken fylkeskommune.

250 meter

Testingen foregikk på en 250 meter lang strekning mellom Borgen og Orderud. En strekning som er belastet med saktegående kø i morgenrushet inn mot Lillestrøm.

Bussene står i den samme køen som privatbilene, noe som fører til forsinkelser på opp mot ti minutter. 

Alternativ til kollektivfelt

– Det er ikke alle steder det er nok plass eller hensiktsmessig å etablere kollektivfelt. Derfor må vi vurdere flere alternativer, ta i bruk teknologi og prøve ut nye løsninger, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp).

Illustrasjon av trafikkstyring for bussfremkommelighet - Klikk for stort bildeKonseptet går ut på å stoppe trafikken i begge kjøreretninger - i en kort periode når det ankommer en buss - slik at bussen kan benytte motgående kjørefelt forbi køen. Illustrasjon: Christopher Haugnes, Viken fylkeskommune   


Pilotprosjekt

Den innledende testen ble gjort ved hjelp av manuell trafikkdirigering. Reisetider, kø-lengder, stopptider og trafikktall ble registrert, og skal nå analyseres nærmere – sammen med trafikksikkerheten. 

– Hvis resultatene er gode vil vi søke om å få teste buss-prioritering på denne strekningen over en lengre periode. Da vil vi sette opp trafikklys og nødvendig utstyr for å styre trafikken automatisk, opplyser prosjektleder Glisovic. 

– Vi vurderer å bruke sanntidsdata for å detektere når bussen nærmer seg strekningen - og kollektivsignal for å informere bussjåførene om at motgående felt er tømt for trafikk, slik at det er klart til å kjøre forbi køen. 

Første gang i Norge

Løsningen er ikke prøvd i Norge tidligere. Men Sveits har flere strekninger med liknende opplegg og gode resultater. Fylkeskommunen er i dialog med den sveitsiske prosjektledelsen, som deler sine erfaringer.

- Dersom et pilotprosjekt på fylkesvei 120 viser en samlet positiv effekt, vil slik trafikkstyring på egnede strekninger kunne bli et kostnadseffektivt virkemiddel for å redusere reisetiden for bussene. Det kan også øke andelen kollektivreisende, samtidig som det beslaglegger mindre areal, sier fylkesråd Olav Skinnes.
 Prosjektleder ved fylkesvei 120 - Klikk for stort bildeProsjektleder Julija Glisovic følger spent med på trafikkflyten. - Skal vi få flere til å reise kollektivt må vi teste nye løsninger for å få bussen fram, sier hun. Gry N. Løvhaugen

Bakgrunn

Viken fylkeskommune har gjennomført et forprosjekt for å vurdere fremkommeligheten for kollektivtrafikken på fylkesvei 120 Nedre Rælingsveg.

Forprosjektet viste at konsekvensene av å bygge kollektivfelt på en lengre strekning er for store i forhold til nytten. Det gjelder både rene investeringskostnader og andre kostnader slik som konsekvenser for naboer i form av store inngrep, og at veien vil skape en enda større barriere.

Problemet med forsinkelser for bussene på strekningen mellom Borgen og Orderud er i hovedsak i én retning, i én time i morgenrushet - men da er til gjengjeld problemene store. 

Kollektivfelt på Nedre Rælingsveg er derimot aktuelt for de siste 300 meterne inn mot rundkjøringen med riksvei 159. Her kan du lese mer om planarbeidet.


 

Til toppen