Tett på samfunns- og arbeidsliv – sammen!

Karriere Buskerud og Universitetet i Sørøst-Norge har signert samarbeidsavtale som skal sikre at alle ressursene i samfunnet tas i bruk. 

Bilde av Stein Morten Øen, Kristina Novak, Jørn Varhaug og Kristin Barstad som smiler med blomsterbuketter. - Klikk for stort bildeStein Morten Øen, avdelingsleder forvaltningsutvikling, Viken fk, Kristine Novak, leder Karriere Buskerud, Jørn Varhaug, instituttleder fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, institutt for språk og litteratur, Kristin Barstad, spesialrådgiver USN Viken fylkeskommune

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Karriere Buskerud, som den første avtalen mellom USN og nye Buskerud fylkeskommune. 

Viktig del av fylkeskommunens ansvar for regional utvikling

Avtalen bidrar til å plassere karriereveiledning som en viktig del av fylkeskommunens ansvar for regional utvikling, ikke minst med vekt på å fremme kunnskapsbasert utvikling. 

Avtalen skal bidra til at:

  • Alle ressursene i befolkningen tas i bruk, og at sårbare grupper som har falt ut av arbeidslivet blir inkludert
  • Partene utvikler arenaer for kunnskapsdeling, kompetanseheving og modeller for kunnskapsbasert praksis
  • Flere i Buskerud tar del i høyere utdanning og gjennomfører studieløpene

–  Det som gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner er den mobiliserende kraften som ligger i karriereveiledningen. Det innebærer å anerkjenne og utvikle den enkeltes styrker, identitet og kraft til å handle, sier Kristine Novak, leder for Karriere Buskerud. 

Samarbeidet mellom USN og Karriere Buskerud åpner muligheter for elever, studenter og en bred målgruppe av voksne. 

Bygger på FNs bærekraftsmål

–  Karriere Buskerud er en tydelig samarbeidspartner som styrker vårt gode fagmiljø og setter karriereveiledning inn i nye sammenhenger, sier instituttleder Jørn Varhaug ved USN. 

–  Fra ett perspektiv kan man si at hele livet er en lang serie forhandlinger og for å lykkes trenger man å kjenne sine muligheter. 

Samarbeidet skal fremme partenes samfunnsoppdrag, bidra til regional samhandling og bærekraftig samfunnsutvikling, og bygger på FNs bærekraftsmål.