Til deg som skal tilbake på skolen 27. april

Mandag 27. april åpner vi de videregående skolene igjen for yrkesfagelever i Vg2 og elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole. Gode smittevernrutiner skal gjøre elevene og de ansatte trygge.

Klikk for stort bildeSveising Shutterstock

Hvem skal tilbake på skolene 27. april?

Vi åpner skolene for elever på yrkesfag Vg2 og Vg3, som har behov for tilgang til verksted eller spesielt utstyr. Opplæring som ikke krever spesielt utstyr eller lokaler, fortsetter som hjemmebasert digital opplæring. 

De elevene som skal møte på skolen mandag 27. april får informasjon fra sin skole. Er du i tvil om du skal på skolen eller ikke sjekk din skoles nettside eller ta kontakt med skolen din.

For elever som ikke skal tilbake på skolen nå, fortsetter den digitale opplæringen slik som tidligere.

Hvordan tar vi smittevernhensyn?

Alle skolene vil følge Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for ungdomsskoler og videregående skoler.

Veilederen påpeker viktigheten av å holde god avstand, praktisere mye og riktig håndvask og grundig renhold på alle flater. Opplæringen vil organiseres i grupper av ulike størrelser tilpasset den enkelte skole.

Skolene forbereder seg godt på å gjennomføre disse smittereduserende tiltakene, slik at elever og ansatte skal føle seg trygge når de kommer tilbake til skolene. Både lærere og renholdere går nå gjennom ny praksis og nye rutiner for å sikre en trygg oppstart for alle.

Elever og lærere vil i oppstarten sammen gå igjennom nye rutiner og tiltak for smittevern.

Du som er elev eller ansatt skal ikke møte på skolen hvis

 • du har symptomer på luftveisinfeksjon
 • du har bekreftet covid-19 (koronavirus)
 • du er nærkontakt/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19

Har du symptomer (også milde symptomer) på luftveisinfeksjon og sykdomsfølelse, skal du ikke møte på skolen. Hold deg hjemme til du har vært symptomfri i ett døgn.
Har du påvist covid-19 (koronavirus) skal du være i isolasjon.

Er du nærkontakt eller husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 (koronavirus), skal du være i karantene.

Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon eller karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet

Hvordan skal skoleskyssen foregå?

Skoleskyss starter samtidig som skolene åpner for undervisning mandag 27. april. På grunn av kollektivselskapenes smittevernhensyn vil det bli noen endringer i transporttilbudet.

Bruk sykkel eller gå til og fra skolen, hvis du har mulighet til det. Da reduserer vi antall elever i bussene og dermed reduserer vi også smittefaren. 

De viktigste smitteverntiltakene på bussen er

 • hold avstand (ha minst ett sete mellom hver passasjer)
 • vask hendene før og etter bussreisen, og unngå unødvendig berøring
 • fremre dør på bussen er stengt og de to fremste seteradene brukes ikke
 • du skal verken betale eller lese av skolekortet ditt når du går på bussen
 • sjåføren åpner dørene på holdeplassene (ikke passasjerene)
 • du skal bruke setebeltet
 • vent på tur når du skal gå av, og hold en meters avstand til personer rundt deg
 • er du syk eller mistenker at du kan være smittet, skal du ikke reise med bussen
 • kollektivselskapene har innført ekstra renhold og desinfisering i bussene

Se her for mer informasjon om smittevernråd på bussen
 

Til toppen