Til ungdommen

Det er nå elleve år siden terrorangrepene 22. juli 2011. I en personlig betraktning forklarer fylkesrådsleder Siv H. Jacobsen ungdommen hvorfor demokratiet ikke må tas for gitt.
Bilde av fylkesrådsleder Siv H. Jacobsen ved minnesmerket for 22. juli 2011 på Rygge bygdetun - Klikk for stort bilde- Ikke glemme, er oppfordringen fra fylkesrådsleder Siv H. Jacobsen i anledning elleveårs-dagen for 22. juli 2011 Fredrik Norland/ Viken fylkeskommune  

"Det vokser nå opp en hel ny generasjon av unge som ikke husker 22. juli. Nettopp av hensyn til dere er det viktig å huske. Det er dere unge som skal forsvare og videreutvikle demokratiet vårt.

Mange, inkludert meg selv, snakker fremdeles ikke om 22. juli. Det er fremdeles for vanskelig, for mange ble berørt, for mange liv ble tatt, for mange år ble tatt fra så mange så lenge etterpå. Det er umulig å snakke mer enn et par setninger om det uten å bli for berørt – uten at hverdagen stopper for mye opp.

Men nå vokser det opp en helt ny generasjon som er for unge til å huske – som kun var 6-7 år 22. juli 2011. Det er dere som etter hvert skal bringe demokratiet vårt videre. Nettopp av hensyn til dere må vi makte å bygge en bro fra dem som ikke kan glemme - til dere som er for unge til å huske.

Et demokrati vil aldri være et perfekt styringssystem, det er likevel det beste vi har. Med den pågående krigen i Ukraina blir vi påminnet om dette hver dag. Alternativet til et demokrati som aldri kan bli helt perfekt, er så mye verre. Alternativet til demokrati er vold og ufrihet. Det er krig og tvang.  

Et demokrati krever aktive forvaltere; naboer, venner og andre innbyggere som er villig til å gjøre den jobben det er å være folkevalgt. Det krever en felles anerkjennelse av at jobben må gjøres og at noen må ta det ansvaret.  For å fungere må demokratiske institusjoner ha tilstrekkelig tillit og annerkjennelse, både fra de som velger til dem og de som velges til dem.

Av hensyn til demokratiets fremtid må vi forvalte lærdommen og den børen vi er gitt. Vi må aldri ta demokratiet for gitt. Det vil alltid være krefter som vil ty til vold for å hevde sin rett. Det vil alltid være krefter som ikke anerkjenner andres meninger, andres valg eller andres frihet, men som vil hevde sine egne meninger gjennom krig, vold og terror. I Norge opplevde vi dette igjen nylig i forbindelse med drapene utenfor London Pub under feiringen av Pride i Oslo. Kampen for demokratiet må vinnes hver dag.

Et godt demokrati krever felleskap, tillit og deltakelse. Det krever at den enkelte føler at han eller hun blir sett, verdsatt og har mulighet til å påvirke sin hverdag og sine muligheter til å lykkes. Å inkludere alle i felleskapet er en krevende oppgave, men det er den oppgaven alle tillitsvalgte må gå til hver dag. Det er det oppdraget vi har tatt og som vi må forvalte på en verdig måte.

Kjære ungdom. Det er dette 22 juli dypest sett handler om. Det finnes krefter som ikke anerkjenner demokratiet. Som er villig til å ty til ekstrem vold og drepe 69 ungdommer på en politisk sommerleir KUN fordi de var politisk aktive og mulige fremtidige forvaltere av demokratiet vårt. De drepte i regjeringskvartalet ble drept KUN fordi de arbeidet med å styre landet vårt. Det var et direkte angrep på demokratiet, og vi må sette alt inn på at det aldri skal skje igjen.

Så vanskelig og så viktig er den oppgaven vi har foran oss. Så viktig er den oppgaven dere vil arve.   

Siv H. Jacobsen, Fylkesrådsleder Viken fylkeskommune

Til toppen