Tiltak for næringslivet

Fylkesrådet i Viken har gjennomført en rekke tiltak for å hjelpe Viken-samfunnet i koronakrisen.

Tiltakspakke II

2. juni 2021 la fylkesrådet i Viken fram sin andre tiltakspakke som ekstra hjelp til arbeids- og næringsliv, og for aktivitet og til hjelp for barn og unge. Alle partiene i Viken var enige om å sette av 78 millioner kroner til tiltak retta mot barn og unge, samt styrke næringslivet og sikre arbeidsplasser.

Tiltakspakke for arbeidsplasser og næringsliv:  

 • 15 mill. kroner til tilskuddsordninger på næringsområdet gjennom eksisterende ordninger  
  Se ulike tilskuddsordninger til næringsområdet
 • 2 mill. kroner til å styrke veiledningstjenesten i fylket  
 • 2 mill. kroner til styrking av BIO-midler  

Vedlikeholdspakke for å skape aktivitet:  

 • 20 mill. kroner til styrket vedlikehold og ENØK-tiltak i fylkeskommunens bygg  
 • 8 mill. kroner til driftstiltak på fylkesveiene  
 • 5 mill. kroner til ladeinfrastruktur i Viken 
 • 2 mill. kroner til pakke for renere vann og vassdrag 

Tiltak for barn og unge:  

 • 4 mill. kroner til styrking av tiltak for psykisk helse hos barn og unge 
 • 2 mill. kroner til Mental Helse for utvidelse av lavterskeltilbudet i Viken 
 • 200 000 kroner til digitalt innhold i årets “Sommerles-kampanje” 
 • 1,5 mill. kroner til prosjekter for å få idretten og frivilligheten tilbake til normalen 

Tiltak for unges mulighet for utdanning og jobb:  

 • 9 mill. kroner for å få flere lærlinger og elever til å gjennomføre videregående opplæring 
 • 1 mill. kroner til at unge kan få sommerjobber som museumsverter  
 • 1,3 mill. kroner til prosjekt sammen med LO og NHO, for inkludering i arbeid og utdanning 
 • 5 mill. kroner for å støtte kulturliv og talenter  

Mer om tiltakspakke 2

Tiltakspakke 1

23. mars 2020 la fylkesrådet i Viken fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe Viken-samfunnet gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen.  Tiltakene i den første pakken var en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over. Tiltakene var spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur- og samfunnsliv.

Tiltakene innen næring utgjorde totalt ca. 90 millioner kroner, og tiltakspakken til sammen flere hundre millioner kroner.

Arbeidet med tiltakene for næringslivet i Viken er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken. 

Tiltakene i tiltakspakke 1 omfattet:

 • 24 millioner kroner til bedriftsintern opplæring
 • Vedlikeholde og renovere våre bygg
 • 35 millioner kroner til mobilisering til forskning for økt innovasjon
 • 22 millioner kroner til næringsutvikling
 • 3 millioner kroner til å bygge ladeanlegg
 • Kurs for selvstendige og frilansere
 • Tiltak for reiselivsnæringa
 • Tiltak for landbruket
 • Raskere utbetaling og veiledning til kultursektoren
 • Samarbeid med kontraktsentreprenører for å holde på ansatte.
 • Kollektivselskapene og drosjenæringen
 • Elever og lærlinger er viktige ressurser i Viken
 • Rask betaling og gjennomgang av kontraktsvilkår
 • Ikke avbestille arrangement
 • Benytte internasjonale ordninger
 • Koordinering mellom viktige aktører
 • Tilskudd til destinasjonsselskaper i Viken
Til toppen