Trår til for myke trafikanter i Sarpsborg

Klikk for stort bildeKlipping av snor for å markere åpningen av nytt anlegg for gang og sykkel i Sarpsborg kommune. Fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune førte saksen. Georg Ståle Brødholt På fredag ble det åpnet fem kilometer med gang- og sykkelvei ved Sandbakken skole i Sarpsborg. Dette gir elevene en tryggere skolevei og alle myke trafikanter i området får en bedre hverdag.

– Det betyr at alle som bruker veien til skole, jobb og trening, kan gå og sykle på en tryggere måte, sa fylkesråd Tonje Brenna ved åpningen av det nye anlegget.

Det nye anlegget gir en sikker skolevei for 600 elever ved byens største skole, samt egen bussterminal ved skolen, der det også ligger et mye brukt idrettsanlegg.

Kjempefornøyd ordfører

– Jeg er kjempefornøyd! Dette har blitt et flott og trygt anlegg. Tilbudet er bra for folkehelsa, og ekstra gledelig er det at våre barn og unge kan bruke det på vei til skole og fritidstilbud, sa ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg kommune.

Prosjektets mål har vært å lage et sammenhengende og attraktivt tilbud for gående og syklende, langs 4,2 km av fv. 118 Skjebergveien og 1,5 km av fv. 599 Rokkeveien. Et prosjekt som også inngår i samarbeidet knyttet til Bypakke Nedre Glomma.
Klikk for stort bildeSamlet på bussholdeplassen, fra venstre: Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg kommune, fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken, prosjektleder Edgar Barsjø i Statens vegvesen og prosjektleder Arne-Rino Bergli i Viken. Georg Ståle Brødholt

Et spleiselag

Både Statens vegvesen og Viken fylkeskommune har vært byggherrer for prosjektet. Samlet kostnad er 127 millioner kroner, med 92 millioner kroner i statlige bidrag og 35 millioner kroner fra fylkeskommunale midler.

Prosjektet ble startet opp av Statens vegvesen i 2018 og sto ferdig i juni 2020, før det nå blir overdratt til Viken i september 2020. 

Mye for pengene

– Byggekostnaden er lav sammenliknet med tilsvarende anlegg for gang og sykkel, så vi har fått mye for pengene, sier prosjektleder Arne-Rino Bergli i Viken fylkeskommune.

Han viser til at prisen per meter ny gang- og sykkelvei her ligger under 25 000 kroner, der et normalt nivå ligger rundt 50 000 kroner per løpemeter, i henhold til «Erfaringsprisar for riksvegutredninga 2019».

Følgende er bygd

  • 4500 meter med gang- og sykkelvei
  • 840 meter med sykkelvei og fortau
  • 12 busstopp, inklusive en stor bussholdeplass ved Sandbakken skole
  • Sideforskyvning, kurveutretting og forsterkning av vei
  • 17 000 tonn med ny asfalt er lagt over 34 000 kvadratmeter
  • 5500 meter med kantstein
  • 162 nye lyktestolper
  • Lokale støytiltak og tilpasninger ved enkelteiendommer
  • Legging av 10 km nye vannrør for Sarpsborg kommune

Se bildeserie fra det nye anlegget

 

Klikk for stort bildeSykkelvei og fortau ved Sandbakken, på en 840 meter lang strekning langs Skjebergveien Georg Ståle Brødholt  

Fakta om prosjektet:

Sted: Fylkesvei 118 Skjebergveien og fylkesvei 599 Rokkeveien i Sarpsborg kommune

Byggherrer: Viken fylkeskommune og Statens vegvesen

Totalkostnad: 127 mill. kr (fordelt på 92 mill. kr i statlige midler til Skjebergveien og 35 mill. kr i fylkeskommunale midler til Rokkeveien)

Løpemeterpris: For Skjebergveien er kostnaden 21 879 kr per meter og for Rokkeveien 23 380 kr per meter

Byggeperiode: Sommer 2018–juni 2020

Tid for overtakelse: September 2020

Entreprenør: Park & Anlegg AS

Til toppen