Trenger en helhetlig kriseplan for kollektivtrafikken 

-Situasjonen for kollektivtrafikken i Viken og Oslo er kritisk, dersom det ikke kommer ytterligere midler. Det er behov for en helhetlig kriseplan for kollektivtrafikken, var ett av budskapene til fylkesrådsleder Tonje Brenna i høringen i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.
Klikk for stort bildeHøring om om kommuneproposisjonen 19. mai ble gjennomført gjennom videokonferanse. Stortinget.no  

19. mai var det høring i komiteen om kommuneproposisjonen 2021. Fylkesrådsleder Tonje Brenna hadde fire hovedbudskap til stortingskomiteen:

Klikk for stort bilde-Det trengs en helhetlig kriseplan for kollektivtrafikken, som nå opplever store svikt i billettinntektene. Det legges ikke opp til realvekst i frie inntekter som gir lite handlingsrom, samt at manglende kompensasjon for skattesvikt vil bety kutt i tjenestene våre.

Til sist beregner regjeringen opp til for lave anslag i pris- og lønnsveksten.

-Regjeringen legger opp til urealistiske anslag på hvor mye vi kan spare på en lavere pris- og lønnsvekst, i tillegg ser det ut for eksempel kontrakter på fylkesveier blir dyrere, sier Tonje Brenna.

Kollektivtrafikken trenger en kriseplan

Det er tre grunner til at en kriseplan for kollektivtrafikken må på plass: Bortfall av billettinntekter kan bli opp mot 650 millioner kroner i tapte billettinntekter etter at midlene i revidert nasjonalbudsjett er brukt. Smitteverntiltakene er kostbare å gjennomføre, og skoleskyssen, som er en lovpålagt oppgave, innebærer en ekstrakostnad på om lag 50 millioner kroner i måneden for å ivareta smittevernet.  

-Det betyr at vi om ikke lenge vil få likviditetsproblemer, og vi er bekymret for at vi må redusere kollektivtilbudet. Det har store konsekvenser å gjennomføre en reduksjon av kollektivtilbudet, både for kundene og kostnadsmessig, sier Tonje Brenna.  

Skattesvikt og nullvekst i frie inntekter 

Dette kan ha konsekvenser for tjenestetilbudet til Vikens innbyggere. Vi vil i året som kommer ha behov for å dimensjonere våre tjenester til en økende befolkning, påpeker Tonje Brenna.   

-Vi har en vekst i antall elever i videregående opplæring. Det betyr et stort behov for investeringer i flere elevplasser, samt behovet for rehabilitering av skolebygg. Lavere inntekter betyr at vi ikke klarer å holde tritt med behovet for å bygge ut elevplasser, sier Tonje Brenna.

Prisveksten er høyere enn Regjeringen anslår

Regjeringen beregner at lavere lønns- og prisvekst vil kunne veie opp for reduserte skatteinntekter. Det betyr at vi ikke klarer å spare så mye som regjeringen legger opp til i disse beregningene, påpeker Tonje Brenna.

-Viken ser at det på enkelte områder kan bli større prisvekst enn regjeringen anslår. Blant annet ser vi prisvekst i tilbud på driftskontrakter på fylkesveiene, sier Brenna.  

Notat til kommunal- og forvaltningskomiteens høring om Kommuneproposisjonen 2021 - Prop. 105 S (2019-2020) (PDF, 108 kB)

Les også

Til toppen