Tror på godt samarbeid med kommunene i nye fylker

Kommunens bidrag i den regionale planleggingen blir viktig når tre nye fylkeskommuner skal bygges. Denne uka startet møterekka som skal bidra til at dette samarbeidet styrkes.

Annette Lindahl Raakil - Klikk for stort bildeFORNØYD: Fylkesråd Annette Lindahl Raakil var glad for engasjementet på møtet med formannskapene i Søndre Viken på fylkeshuset i Sarpsborg denne uken. Pål Vikesland, Viken fylkeskommune

– Dette var en veldig fin start. Vi fikk gode diskusjoner, og det ligger en stor verdi i å sammen diskutere felles samfunnsutfordringer. Et godt samarbeid med kommunene vil være viktig for at plangrunnlagene for de nye fylkeskommunene skal bli vellykkete, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil.

Viken fylkeskommune ønsker å tilrettelegge for et godt samarbeid om planlegging mellom kommunene og de nye fylkeskommunene som er i drift fra 1. januar 2024. Viken skal utarbeide og vedta plangrunnlag for regionale planer – et underlag for nytt planverk som skal vedtas i nye Akershus, Buskerud og Østfold.

Solveig Olsen og Espen Nedland - Klikk for stort bildeØNSKER INNSPILL: Avdelingssjef for samfunnsplanlegging Espen Nedland Hansen og kommende fylkeskommunedirektør i nye Østfold fylkeskommune Solveig Helene Olsen er ønsker innspill fra kommunene.

Denne vinteren inviteres derfor alle medlemmer av formannskapene i kommunene til å komme med innspill i arbeidet.

Det skjer på flere regionvise fysiske møter i de kommende fylkene i løpet av januar og februar. Denne uken fant det første av disse møtene sted på fylkeshuset i Sarpsborg 9. januar. Dette møtet gjaldt for Søndre Viken-regionen.

– God måte å jobbe på

Politikere fra kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Aremark og Hvaler var samlet for å diskutere tema som blant annet samferdsel, oppvekstsvilkår, bygging av gode bomiljøer i by og bygd, integrering og utdanning. 

Mona Vauger - Klikk for stort bildeVIL BIDRA: Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap).

En av dem som tror denne måten å jobbe på kan bidra til godt samarbeid mellom kommunene og nye Østfold fylkeskommune er ordfører i Hvaler kommune Mona Vauger (Ap).

– Det å samles på tvers på denne måten er veldig nyttig, og noe jeg håper vi vil gjøre mer av framover, sier hun.

Også Harald Rønneberg (H), som er lokalpolitiker i Sarpsborg, syns diskusjonene på møtet var gode.   

Svein Larsen og Harald Rønneberg - Klikk for stort bildeNYTTIG: Sarpsborg-politikerne Svein Larsen (Ap) og Harald Rønneberg (H) er enig om at møtearenaer som dette er viktig for samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommunen.

– Dette er en fin måte å jobbe på, og vi har fikk noen friske debatter. Og så håper vi jo at fylkeskommunen tar til seg innspillene som kommer fra oss lokalt, sier han.

Elin Tvete - Klikk for stort bildeNØDVENDIG: Denne måten å jobbe på er helt nødvendig for å få et godt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen, tror lokalpolitiker i Fredrikstad Elin Tvete (Sp).

Er optimistisk

Plangrunnlagene skal ferdigstilles til høsten, og overleveres til de nye fylkeskommunene og ligge til grunn for at Østfold, Buskerud og Akershus raskest mulig kan vedta nye regionale planer.

–  Innspillene fra disse er møtene er viktige, og blir tatt med i skrivinga av plangrunnlagene, forteller fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil.

–  Ut fra engasjementet på dette første møtet er det grunn til å være optimistisk på de nye fylkenes vegne, sier hun. 

Les også: Glad for kommunenes engasjement for de regionale planene

Fra venstre ser vi varaordfører Henriette Holt Gausdal (Sp), Annar Hasle (KrF) og Kristine Gustavsen (SV). - Klikk for stort bildeDISKUSJON: Denne delegasjonen fra Sarpsborg diskuterte flittig på mandagens møte. Fra venstre ser vi varaordfører Henriette Holt Gausdal (Sp), Annar Hasle (KrF) og Kristine Gustavsen (SV).

Dette er møterekka

Dette er møterekka for de regionvise møtene denne vinteren:

 • Søndre Viken – 9. januar
 • Hallingdal – 12. januar
 • Hadeland – 16. januar
 • Folloregionen – 19. januar
 • Ringeriksregionen – 23. januar
 • Gardermoregionen – 30. januar
 • Drammensregionen – 31. januar
 • Indre Østfold – 1. februar
 • Mosseregionen – 2. februar
 • Asker og Bærum – 3. februar
 • Kongsbergregionen – 7. februar
 • Samarbeidsrådet Nedre Romerike – 14. februar
Fra venstre på bildet Hege Dubec (Ap), fungerende ordfører i Halden Linn Laupsa (Ap) og Aremark-ordfører Håkon Tolsby (Sp) - Klikk for stort bildeFORMER ØSTFOLD: Politiker i Fredrikstad kommune Hege Dubec (Ap), fungerende ordfører i Halden Linn Laupsa (Ap) og Aremark-ordfører Håkon Tolsby (Sp) ga innspill til det som skal bli den nye fylkeskommunen