Undersøkelse: Hvordan har du det?

Og hvordan trives du der du bor? Det inviterer vi 250 000 innbyggere i Viken til å svare på i en av Norges største folkehelseundersøkelser.  

Eldre mann og dame i regnet med regnfrakk - Klikk for stort bildeDette er din mulighet til å fortelle hvordan du har det der du bor. Svar på folkehelseundersøkelsen i Viken! Geber86/GettyImages    

8. november sendes det ut en stor folkehelseundersøkelse i alle Vikens 51 kommuner. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet (FHI) og Viken fylkeskommune, i tett dialog med kommunene.

Målet er å få kunnskap om hvordan folk selv opplever egen helse, trivsel og livskvalitet der de bor.

Hele 250 000 innbyggere over 18 år vil få invitasjon til å delta. 

Har du fått en invitasjon på e-post eller SMS?

Svar på undersøkelsen

Trenger kunnskap om innbyggere i alle Vikens 51 kommuner

– Hvis vi skal skape gode lokalsamfunn og nærmiljø må vi vite hvordan folk har det. Derfor trenger vi nå hjelp fra innbyggere i Viken. Dette er din mulighet til å fortelle oss og din kommune hvordan du har det, sier Annette Lindahl Raakil. 

Fylkesråden for plan, klima og miljø i Viken har også ansvar for folkehelse.

Hun håper så mange som mulig vil bidra til en bedre folkehelse gjennom å besvare undersøkelsen, selv om det er frivillig å delta.    

Kan bli belønnet med 5000 kroner for å svare

Siv Henriette Jacobsen og Annette Lindahl Raakil - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Siv H. Jacobsen og fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken håper på stor oppslutning rundt Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021 Morten Brakestad  Undersøkelsen går ut på SMS og e-post til et representativt utvalg i alle Vikens 51 kommuner 8. november og kan besvares til og med 26. november.

Det er bare de som er invitert som kan delta. Som takk blir alle med i trekningen av fem gavekort på 5000 kroner hver. 

Spørsmålene handler om alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, livskvalitet, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol. 

Viktig kunnskap for kommuner i Viken

– Gjennom denne undersøkelsen vil vi få helt ny, unik og lokal kunnskap om hvordan folk opplever egen livssituasjon. Vi vet at dette er kunnskap som kommunene i Viken trenger i sitt arbeid for å bedre folks helse, trivsel og livskvalitet, sier fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen. 

Folkehelseinstituttet har gjennomført en rekke liknende undersøkelser i andre fylker. 

Undersøkelsen skal bidra til mer kunnskap om hvordan folk flest i Viken vurderer sin egen helse, livskvalitet og trivsel.

– Resultatene skal støtte opp under folkehelsearbeidet i kommunene og fylkeskommunen, men vil også bli brukt til forskning, sier seniorrådgiver Thomas Sevenius Nilsen som koordinerer undersøkelsen fra Folkehelseinstituttets side.

Les mer om undersøkelsen på FHIs nettsider

Det er trygt å delta

Svarene fra spørreundersøkelsen blir oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern. Det vil heller ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk. 

Resultatene fra undersøkelsen forventes å komme i januar 2022. 

Les mer om undersøkelsen og hvordan du deltar

Fakta om Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021

  • Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021 gjennomføres i alle Vikens 51 kommuner.
  • Det er Folkehelseinstituttet og Viken fylkeskommune som står bak undersøkelsen i tett dialog med kommunene i Viken.
  • 250 000 innbyggere over 18 år inviteres til å delta. For å kunne delta må du ha fått en e-post og SMS fra Folkehelseinstituttet.
  • Folkehelseundersøkelsen i Viken er en av Norges største folkehelseundersøkelser.
  • Du kan svare på undersøkelsen mellom 8.-26. november 2021.
  • Undersøkelsen vil gi ny kunnskap som er nyttig for både fylkeskommunen og kommunene i Viken i planarbeidet og i arbeidet med å skape gode nærmiljø. Resultatene vil også bli brukt i forskning ved Folkehelseinstituttet og NMBU (universitet i Ås).
  • Resultatene fra undersøkelsen forventes å komme i januar 2022.
Til toppen