Undervisning på skolen eller digital hjemmeskole frem til jul?

Viken fylkeskommune har i det siste fått en rekke henvendelser om vi planlegger å gi elevene i de videregående skolene digital hjemmeskole de siste dagene før jul, slik flere kommuner nå beslutter. Dette har dessverre ikke fylkeskommunen myndighet til å beslutte på egenhånd.

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Solveig Helene Olsen, forklarer at Viken fylkeskommune ikke har myndighet til å beslutte digital hjemmeskole for å forebygge smitte.

- Dette har statlige myndigheter slått fast. Det betyr at vi fortsetter undervisningen frem til jul i tråd med smittevernnivået som til en hver tid er besluttet av kommunelegen, sier hun og utdyper: - Er smittevernnivået rødt, skal vi følge planer for undervisning på rødt nivå de siste dagene av skoleruta for 2020. Det samme gjelder for gult nivå. Selv om Viken fylkeskommune er eier av de videregående skolene, kan vi altså ikke bruke smittefaren som argument for avvik fra disse planene. Det er det bare kommunelegen som kan.

Fylkesdirektøren oppfordrer alle til å holde seg godt oppdatert på vurderinger og beslutninger som tas av kommunelegen i de respektive kommunene. – Og for øvrig får vi alle trå litt ekstra til i smitteverndugnaden frem mot jul, slik at vi kan slå ned smitten mest mulig før vi går inn i høytiden, avslutter Solveig Helene Olsen.

Til toppen