Unge skal bli hørt

Fylkestinget vedtok 17. september struktur og organisering av ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesråd i Viken.
Fire ungdommer viser tommel opp - Klikk for stort bilde Kristin Josefsen, Viken fylkeskommune

Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesråd er rådgivende organer, og skal fremme unges interesser i saker som angår dem.

– Barn og unge har rett til deltakelse og reell innflytelse i politiske spørsmål som angår dem. Jeg er derfor glad for at fylkestinget nå har vedtatt rammene, og ser frem til å få innspill fra ungdommen i Viken i tiden som kommer, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

På grunn av korona-situasjonen er gjennomføringen av høstmøtet i ungdommens fylkesting utsatt.

Ungdomstinget

Ungdommens fylkesting skal bestå av ungdom i alderen 13-19 år fra alle kommuner i Viken og skal møtes to ganger i året.  

Ungdommens fylkesting består av:

  • representanter fra ungdomsråd i alle kommuner i Viken,
  • én representant fra elevrådet ved hver videregående skole i fylket, både offentlige og private,
  • det sittende ungdommens fylkesråd,
  • én representant fra et eventuelt fylkeselevråd og  
  • én representant fra et eventuelt lærlingeråd.

Ungdomsrådet

Fylkestinget velger 12 medlemmer til ungdommenes fylkesråd, som velges for en periode på inntil to år.

For å sikre at Viken fylkeskommune hadde et operativt ungdomsråd fra opprettelsen av Viken fylkeskommune, ble det vedtatt å opprette et interimstyre for ungdommens fylkesråd, som er forlenget ut 2020.

Til toppen