Valg 2021: Innlevering av listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til stortingsvalget 2021 er 31. mars kl. 12:00. Fristen er absolutt, og listeforslagene må ha kommet inn til fylkeskommunen innen denne fristen. Poststempling innen fristen er ikke tilstrekkelig.Klikk for stort bilde Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til stortingsvalget 2021. Vi anbefaler å bruke Valgdirektoratets mal og følge veiledningen ved utfylling av listeforslag.

Det er ikke et krav at de som stiller liste bruker denne malen, men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag. Som vedlegg til listeforslaget skal det følge med en oversikt over kandidatenes fødselsdato.

For mer informasjon om utfylling av listeforslag henvises det til valgdirektoratets nettsider.

Partier eller grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling må det samles inn 500 underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i valgdistriktet.

Det er viktig at det fremgår av underskriftslistene at det er en valgliste til stortingsvalget 2021, valgdistriktet, parti og minst 1 kandidat. Underskriftene er underlagt taushetsplikt.

Levering av listeforslag:

Listeforslagene kan leveres til ett av de tre fylkeshusene i Sarpsborg, Drammen eller Oslo (Galleriet).

Stiller partiet liste i alle tre distriktene kan disse leveres samlet til ett av fylkeshusene.

Listeforslagene kan også sendes med post, men det er da viktig at de har kommet fram til fylkeskommunen innen fristen gitt over.

Til toppen