Valgoppgjør for fylkestingsvalg behandles mandag 25.09.23

Kontrolltelling av fylkestingsvalget i Østfold viser små marginer til sistemandatet. Fylkesvalgstyret har derfor besluttet å kontrolltelle stemmer avgitt til Østfold på nytt. I Buskerud har fylkesvalgsstyret besluttet å kontrolltelle forhåndsstemmene på nytt. 

Marginen på sistemandatet i Østfold er på 11 stemmer. Ettersom marginene er så små, ønsker fylkesvalgstyret å kontrolltelle stemmesedler til fylkestingsvalget i Østfold på nytt. Det er Industri- og næringspartiet (INP) som er nærmest til å ta sistemandatet i Østfold. 

I Buskerud er marginen til sistemandatet 102 stemmer. Arbeiderpartiet er nærmest å vinne dette mandatet. I Buskerud kontrolltelles altså kun forhåndsstemmene avgitt til fylkestingsvalget.  

- Det er på forhåndsstemmene vi erfaringsmessig registrerer forskjeller i kommunenes telling og vår kontrolltelling. Det henger sammen med at stadig flere forhåndsstemmer, og denne kategorien stemmesedler blir derfor stor. Når vi nå kontrollteller forhåndsstemmene på nytt, vil vi være sikre på at valgoppgjøret vi leverer for Buskerud er korrekt, sier Trude Remme, valgansvarlig i Viken fylkeskommune. 

Fylkesvalgstyret i Østfold mottok 15. september en klage fra Industri- og næringspartiet på manglende stemmesedler på valgdagen i Ryggehallen i Moss kommune. I klagen ber de om omvalg i Halmstad stemmekrets for fylkestingsvalget i Østfold. Moss kommune har mottatt en tilsvarende klage for kommunestyrevalget i Moss. Klagen blir behandlet i fylkesvalgstyret i Østfold, og sendes så til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig vurdering og vedtak. 

Vanlig praksis å kontrolltelle 

- Jeg vil understreke at det ikke er dramatikk knyttet til at vi nå kontrollteller Østfold og Buskerud på nytt. Kontrolltelling er vanlig praksis når det er såpass jevnt på fordeling av stemmer, sier Remme. 

 - At valgadministrasjonen involverer fylkesvalgstyrene, skyldes kun at dato for behandling av valgoppgjør blir noe forskjøvet på grunn av dette. Når vi kontrollteller Østfold og Buskerud på nytt, viser det at fylkeskommunen tar den lovpålagte oppgaven med å gjennomføre kontroll av valget på alvor. Vårt oppdrag er å levere et korrekt valgoppgjør og det skal vi gjøre også i år, sier Remme.  

Ingen ytterligere kontrolltelling i Akershus

Fylkesvalgstyret i Akershus besluttet i sitt møte 17. september at det ikke er nødvendig med enda en kontrolltelling i Akershus. For Akershus, er antall stemmer som skiller sistemandatet 1206. Det er Industri- og næringspartiet som er nærmest å vinne et mandat. 

Valgoppgjør behandles 25. september

Fylkesvalgstyrene i Akershus, Buskerud og Østfold er i dag blitt orientert om at deres behandling av valgoppgjøret må flyttes til mandag 25. september som følge av den ekstra kontrolltellingen i Østfold og Buskerud. Når fylkesvalgstyrene er ferdige med kontrolltellingene vil valgoppgjøret rapporteres til valgresultat.no. Fylkesvalgstyrenes protokoller som viser mandatkåring og personstemmer, vil følge med i innkalling til møtene i fylkesvalgstyret 25. september. 

Valgoppgjørene blir endelig godkjent i konstituerende møter i nye fylkesting tirsdag 17. oktober (Akershus), onsdag 18. oktober (Østfold) og torsdag 19. oktober (Buskerud). 

Dette er fylkeskommunens ansvar ved fylkestingsvalg

Fylkeskommunen har ansvaret for å kontrollere kommunenes gjennomføring av fylkestingsvalg og kontrolltelle stemmer til fylkestingsvalget.  

Fylkesvalgstyrene ved valgadministrasjonen startet som planlagt sin kontrolltelling av stemmesedler til fylkestingsvalget tirsdag kveld, 12. september, og har gjennomført kontrolltelling på alle kommuner og kretser til og med fredag 15. september.