Vedtak om forpliktende samarbeid

Fylkestinget har vedtatt hvilke forpliktende samarbeidsorganisasjoner som skal inngås mellom de nye fylkeskommunene: Akershus, Buskerud og Østfold fra 2024, hvilken juridisk form samarbeidet skal ha, og lokalisering.  

Menn og damer i Viken fylkesting sitter ved bord i en stor sal - Klikk for stort bildeFylkestinget 26.-27. oktober avholdes på Sundvolden Hotel André Strand, Viken fylkeskommune

Det skjedde i fylkestingets møte 26. oktober 2022.

Fylkestinget har vedtatt at et forpliktende samarbeid skal organiseres på en slik måte at samarbeidet vil være til fordel for både nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold. Det skal bestrebes en rimelig fordeling av arbeidsplasser, og mulighet til at alle stillingene kan ha fysisk arbeidssted på alle tre fylkeshus i fremtiden.

Fylkestinget har vedtatt å organisere forpliktende samarbeidsorganisasjoner for:

Renholdsforvaltning- og utvikling

 • Renholdsforvaltning- og utvikling organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024.
 • Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap – ikke eget rettssubjekt.
 • Nye Akershus fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner.

Anskaffelser

 • Anskaffelser organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024.
 • Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap – ikke eget rettssubjekt.
 • Nye Buskerud fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner.

Fagskolen i Viken

 • Fagskolen i Viken organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024.
 • Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap ikke eget rettssubjekt.
 • Rektor og stedlig ledelse vil være lokalisert ved skolen.
 • Nye Akershus fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner.

Statistikk, analyse og kart

 • Statistikk, analyse og kart organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024.
 • Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap – ikke eget rettssubjekt.
 • Nye Akershus fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner.

Fagområdene veiteknologi, geologi, geoteknikk og målebil

 • Fagområdene veiteknologi, geologi, geoteknikk og målebil innen fagavdeling samferdsel organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024.
 • Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap – ikke eget rettssubjekt.
 • Nye Akershus fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner.

Regionalt forskningsfond

 • Regionalt forskningsfond organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024. Forutsetning for organiseringen er forskriftsendring av Kunnskapsdepartementet.
 • Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et administrativt verskommunesamarbeid.
 • Samarbeidsorganisasjonen skal bygge på at midlene samles i ett fond, der prosjektene gis tildeling etter vedtak i politisk oppnevnt fagstyre.
 • Nye Østfold fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner.

Regional bibliotekutvikling

 • Regional bibliotekutvikling organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024.
 • Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap – ikke eget rettssubjekt.
 • Nye Buskerud fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner.

Ombud for barn og unge

 • Ombud for barn og unge organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye Akershus, nye Buskerud og nye Østfold fylkeskommuner fra 1. januar 2024.
 • Samarbeidsorganisasjonen organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap – ikke eget rettssubjekt.
 • Nye Buskerud fylkeskommune får ansvar for administrative støttefunksjoner.


Fylkestinget vedtok å ikke organisere forpliktende samarbeid for:

 • Fylkesadvokaten
 • Personvernombudet

Avtalen kan reforhandles eller sies opp

Hver av de tre fylkeskommunene kan kreve at samarbeidsavtalen reforhandles eller blir oppsagt med seks måneders varsel i løpet av 2024.

Rettferdig kostnadsfordeling

Samorganiseringen skal innrettes på en slik måte at kostnadsfordelingen i størst mulig grad gjenspeiler hvert fylkes bruk av tjenestene. Kostnadsfordelingen skal sikre at ingen fylker får høyere kostnader enn ved å løse oppgavene med samme kvalitet i egen organisasjon. 

Større fagmiljøer

Én av de største fordelene med forpliktene samarbeidsorganisasjoner, er at man vil få større fagmiljøer enn det fylkeskommunene hver for seg vil få.

Edvin Søvik i dress står foran inngangen til et hotellbygg - Klikk for stort bildeFylkesråd Edvin Søvik (Ap) André Strand, Viken fylkeskommune

– I tillegg til større fagmiljøer, gir forpliktene samarbeidsorganisasjoner grunnlag for mer spesialisering, større kostnadseffektivitet, og gjør det lettere å rekruttere etterspurt kompetanse. Det kan også, i samarbeidsorganisasjonen, være bedre grunnlag for å videreføre og videreutvikle gode løsninger og systemer som Viken fylkeskommune har etablert, enn det de tre fylkeskommunene ville klart hver for seg, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap).

Kommer tilbake med ny sak

Fordeling av representasjon i styrende organer, finansieringsmodeller, system for inngåelse av leveranseavtaler og adgang til oppsigelse, er blant tema fylkesrådet vil komme tilbake til.

– Det har ikke vært tilstrekkelig med tid til å behandle alle forhold i denne saken. Fylkesrådet vil derfor kommet tilbake til fylkestinget med ny sak senere, sier Søvik.

Sak om forpliktende samarbeidsorganisasjon for nye fylkeskommuner på IKT- og digitaliseringsområdet, blir behandlet som en egen sak i fylkestinget.

Artikkel oppdatert 27.10: IKT blir organisert som IKS

Til toppen