Velkommen til digitalt frokostmøte om skolemåltid 3. mars kl. 08.30-09.30

I disse dager begynner flere skoler i Viken å tilby et gratis skolemåltid. Fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) og Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse, inviterer derfor til frokostmøte. Lær om skolemåltidprosjektet i Viken og lytt til tre av Norges fremste skolematforskere som byr på informasjon om den nyeste forskningen på feltet.
En bolle med grøt og banner - Klikk for stort bildeSUNT: Sunn skolemat er en viktig satsing for fylkesrådet i Viken fylkeskommune. Getty Images/ Arx0nt

Du kan følge møtet direkte her. 

Innledningsvis vil Tonje Brenna, Siv Henriette Jacobsen, spesialkonsulent Magne Skaalvik i Viken og Marte Von Krogh i Matvalget gi en introduksjon til hvordan prosjektet med skolemåtid i Viken foregår. 13 skoler er med i pilotprosjektet om gratis skolemat i Viken.

Deretter får du høre spennende innlegg fra noen av Norges fremste forskere på skolemåltid og folkehelse. Liv Elin Torheim, professor ved OsloMet, vil snakke om hvilken betydning skolematen kan ha for folkehelsa. Arnfinn Helleve er leder for Senter for evaluering av folkehelsetiltak ved Folkehelseinstituttet (FHI) og svarer på spørsmålet «Hva trenger vi å vite om skolemat?». Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet  og professor ved Universitetet i Agder Elling Tufte Bere, prosjektleder for pilotprosjektet «Utvikling av en nasjonal modell for skolemat» vil fortelle om erfaringene fra prosjektet og gi innsikt i noen av de første resultatene fra skolematundersøkelsen i Viken.

Til slutt leder fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) forskerne i en panelsamtale, der spørsmål fra publikum som har kommet underveis i møtet blir tatt opp.

Fyll opp kaffekoppen og fyll på med den nyeste kunnskapen om skolemat. Hvordan jobber skolene i Viken med å tilby skolemåltid? Hva betyr et skolemåltid for elevene, læringsmiljøet og for ansatte? Og hvordan legger vi til rette for bærekraftige kantiner og unngår matsvinn? Det er spørsmål du før høre mer om.

Media som ønsker å delta i Teams-møtet kan ta kontakt med politisk rådgiver Ingrid Endrerud på telefon 951 52 966.

Program

08.30:

  • Fylkesrådsleder Tonje Brenna og fylkesråd Siv Henriette Jacobsen ønsker velkommen.
  • Spesialkonsulent Magne Skaalvik i Viken fylkeskommune orienterer om gjennomføringen av prøveprosjektet i Viken.
  • Marte Von Krogh fra Matvalget orienterer om bærekraftige kantine.

08.45:

  • Liv Elin Torheim, professor ved OsloMet: «Hvilken betydning kan skolemat ha for folkehelsen?»
  • Arnfinn Helleve, senterleder FolkeheIseinstituttet: «Hva trenger vi å vite om skolemat?»
  • Elling Bere, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor ved Universitet i Agder: «Erfaringer fra pilotprosjektet "Utvikling av en nasjonal modell for skolemat" og noen første resultat fra skolematundersøkelsen i Viken».

09.15: 

  • Panelsamtale mellom forskerne, ledes av fylkesrådsleder Tonje Brenna. Spørsmål til innlederne kan sendes i chat eller til palv@viken.no underveis i presentasjonene. 

09.30: Slutt

Til toppen