Velkommen til skoleåret 2020 – 2021 

I år kan vi ønske hele 42 328 elever velkommen til et nytt skoleår i videregående skole i Viken fylkeskommune.   

  • Skolene i tidligere Østfold og Buskerud starter mandag 17. august.  
  • Skolene i tidligere Akershus starter tirsdag 18. august.

Elever sitter på rekke i klasserom med PC foran seg - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB

 

Når skoleåret nå starter opp, ber vi deg merke deg følgende:

Husk å takke ja til plass i VIGO og å møte opp ved skolestart, ellers kan du miste plassen.

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk, i karantene eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker og står på ventelistemå du vente til du eventuelt får beskjed om at du fikk plass likevel. 

Vi er nå ferdige med fjerde inntaksrunde, og nå prioriterer vi de som ennå ikke har fått tilbud om skoleplass.  

Viktig å følge smittevernsreglene

Oppblomstringen av korona vil påvirke skolehverdagen ved at det ikke blir store samlinger, og både ansatte og elever må forholde seg til smittevernsreglene fra helsemyndighetene.

Er du i karantene, er syk eller har mistanke om at du er syk, skal du være hjemme.
Ta kontakt med skolen for å få et tilrettelagt undervisningstilbud mens du er hjemme.  

Elev-PC 

Inntil videre har vi ulike PC-ordninger for elever i de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. 

Elever i Akershus kan velge mellom å kjøpe maskin via fylkeskommunens innkjøpsordning eller ta med sin private datamaskin. Fristen for å få maskin til skolestart har utløpt, men PC og Mac blir utlevert fortløpende etter bestilling. 

Elever i tidligere Akershus bør bestille PC eller Mac snarest! 

Husk å aktivere din vikenbruker

For å få tilgang på programvare og andre tjenester du trenger som elev i Viken fylkeskommune må du gå inn på denne lenken å aktivere din vikenbruker. Vi anbefaler at du gjør dette før skolestart. 

Visma InSchool – VIS

De videregående skolene i Viken fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som skoleadministrativt system. I VIS lagrer skolen informasjon om din skolegang i videregående opplæring, og her finner du timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, registreringer av fravær, karakterer og mye mer.  

Du logger du inn på VIS med din Feide-konto (brukernavn og passord). Før skolestart sender vi deg en SMS om hvordan du aktiverer Feide-kontoen din

Foresatte skal også kunne logge seg på VIS via ID-porten, men denne tilgangen er ikke klar enda.

Påloggingslenke til VIS finner du på din skoles nettside. 

Ordensreglement

Vikenskolene har fått nytt ordensreglement som gjelder fra skoleårets oppstart. Dette må du lese, og du må signere på at du har lest og forstått det. Er du under 18 år, skal også din(e) foresatte signere på at reglementet er lest og forstått.  

IKT-reglement 

I tillegg til ordensreglementet, har vi et IKT-reglement for alle elever i Viken. Dette skal bidra til god IKT-sikkerhet og godt personvern i skolehverdagen. Det skal også understøtte samhandling, orden, rutiner og arbeidsvaner for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene i Viken fylkeskommune.  

Regler for lån av lærebøker 

For Vikenskolene er det også innført nytt reglement for lån av lærebøker (lærebokreglement). Når du får utlevert bøkene, får du også lærebokreglementet, som du må lese og signere på. Er du under 18 år, må dine foresatte skrive under på at reglementet er lest og forstått.

Retningslinjer for fravær 

Viken har utarbeidet nytt fraværsreglement for alle elever i Viken
Fravær melder du i ViS.

Skoleskyss

Elever i Vikenskolen må fortsatt forholde seg til tre ulike skoleskyssordninger – Brakar i tidligere Buskerud, Ruter i tidligere Akershus og Østfold kollektivtransport i tidligere Østfold.  

Elevkort/skolebevis 

Som elev på videregående skoler i Viken skal du ha skolekort/elevkort med bilde som dokumenterer at du er skoleelev i Viken.

Du trenger kortet for å:

  • logge inn på printer/kopimaskin
  • som lånekort på skolebiblioteket
  • og på noen skoler er skole-/elevkortet også adgangskort
  • få rabatterte billetter på blant annet kollektivtransport

Alle elever skal fotograferes til nye elevkort/skolebevis. Dette skjer på skolen, og dere får beskjed av skolen når og hvor fotograferingen skal skje. Følg med på skolens nettside. 

Eksamen

Det blir lik eksamensordning for alle skolene i Viken. Dette får du mer informasjon om når eksamenstiden nærmer seg.  

Oversikt over skolens ferie- og fridager 

Skoleruta for skoleåret 2020/21 følger de gamle fylkesinndelingene, Buskerud, Akershus og Østfold.  

Elevmedvirkning og skolemiljø

Vikenskolen skal innføre en ny ordning for skoleutvalg og skolemiljøutvalg. Inntil den nye ordningen er klar, er de gamle utvalgene ikke lenger i funksjon. 

Forsikring

Elevene i Vikenskolen er forsikret gjennom KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som pc, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  
Du kan lese mer om forsikringsordningen på din skoles nettside.  

Skolens nettsider

Alle de videregående skolene har fått nye nettsider. På skolens side finner du (nesten) alt du trenger av informasjon om din skole, om tilbudet ved skolen og om tekniske løsninger skolen bruker.  Gjør deg kjent med skolens nettside slik at du vet hva du finner hvor.  

Til toppen