Viderefører pc-ordninger i videregående skole

Forretningsutvalget i Viken har vedtatt sak om elev-pc-ordning i Viken fylkeskommune fra skoleåret 2020-21.

Forretningsutvalget Viken. - Klikk for stort bildeForretningsutvalget Viken 6. november 2019, Carsten Øhrn

Elevene ved de videregående skolene er avhengige av datamaskin i læringsarbeidet allerede fra første skoledag. Det er derfor avgjørende at fylkeskommunen har en god og velfungerende pc-ordning klar i god tid til skolestart.

Skoleåret 2020-2021 er det første skoleåret med felles elevinntak i Viken fylkeskommune.

Viderefører dagens tre ordninger

Onsdag ettermiddag vedtok politikerne i forretningsutvalget (13 medlemmer) mot seks stemmer å videreføre dagens tre pc-ordninger i Akershus, Buskerud og Østfold.

- Vi er opptatt av hvordan ny elev-pc ordning kan gjennomføres. Det er bedre å videreføre et år med det vi har enn å endre på nytt etter et år, sier Rune Fredriksen fra Arbeiderpartiet.

Det betyr at skolene som Akershus fylkeskommune i dag eier, viderefører dagens elev-pc-ordning for Akershus og tilsvarende gjelder for skolene som i dag ligger under Buskerud og Østfold fylkeskommune.

Fylkesrådet ønsker ny utredning

Siv Henriette Jacobsen (Ap) - Klikk for stort bildeSiv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse Tom-Egil Jensen Fylkesrådet i Viken ønsker en ny utredning av felles elev-pc-ordning, og derfor vedtok politikerne i forretningsutvalget å videreføre dagens pc-ordninger.

 - Partiene som styrer Viken ønsker å fase inn en ordning med gratis-pc til alle videregående elever i Viken. Et tilbud om gratis pc til alle elever er avgjørende viktig for å sikre lik rett til utdanning samt å ivareta gratisprinsippet i den videregående skole, sier Siv Henriette Jacobsen (Arbeiderpartiet), fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken.

- For å få kunne fase inn en ordning med gratis PC var det nødvendig å gjøre om på fellesnemdas vedtak samt å videreføre dagens ordninger i de videregående skolene i Viken mens til en ordning med gratis PC utredes, sier fylkesråden.

- En videreføring av dagens tre ordninger innebærer at fylkesadministrasjonen kan benytte kompetansen som allerede finnes i de tre fylkeskommunene som inngår i Viken, og det medfører ikke endret bemanningsbehov sammenlignet med dagens situasjon.

Les mer om elev-pc i Viken

Til toppen