Viken deltar i undersøkelse om innkjøp av økologisk mat

Hvordan kan offentlig sektor øke forbruket av økologisk mat i sine virksomheter? Det spørsmålet skal Viken fylkeskommune bidra til å finne svar på i en ny undersøkelse.

havregrøt i en bolle med bananer ved siden av - Klikk for stort bildeAMBISJONER: Satsing på sunn og økologisk mat i kantinene er viktig for Viken fylkeskommune, forteller fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus. Vladislav Nosick/Getty Images

- Dette prosjektet vil gi oss viktig kunnskap. Vi har høye ambisjoner når det gjelder satsing på økologisk mat. 30 prosent av all mat i våre skolekantiner og fylkeshuskantiner skal være økologisk. Men skal vi nå dette målet er det viktig å få kartlagt om det er flaskehalser eller utfordringer, for eksempel knyttet til innkjøpsprosessen, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus (Ap) i Viken fylkeskommune.

fylkesråd Heidi Westbye Nyhus - Klikk for stort bildeFÅR KUNNSKAP: Fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus. Morten Brakestad

Vil gi viktig kunnskap

Viken fylkeskommune skal denne våren, sammen med Matvalget, delta i en undersøkelse om hvordan offentlig sektor kan øke forbruket av økologisk mat i sine virksomheter. Det er selskapet AgriAnalyse, som jobber med spørsmål knyttet til landbruk og politikk, som vil være ansvarlig for å administrere og gjennomføre prosjektet.

- Satsingen vår på bærekraftige kantiner og gratis skolemåltid handler om alt fra klima til folkehelse. Når vi nå har muligheten til å være med på et prosjekt som kan styrke denne satsingen ytterligere, er det naturlig for oss å bli med, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp). 

Annette Lindahl Raakil (Sp) - Klikk for stort bildeHANDLER OM FOLKEHELSE: Prosjektet handler om alt fra klima til folkehelse, sier fylkesråd Annette Lindahl Raakil (Sp). Morten Brakstad

Målet med undersøkelsen er å identifisere hva som skal til for at offentlig sektor kan øke forbruket av økologisk mat i sine virksomheter. Undersøkelsen vil bli gjennomført i skolekantinene og fylkeshuskantiner i Viken fylkeskommune.

- Vi er veldig glade for at en så stor offentlig aktør som Viken fylkeskommune vil delta i dette prosjektet. Det vil gi oss viktig kunnskap som har overføringsverdi til andre deler av offentlig sektor. Undersøkelsen vil gjennomføres med kvalitative intervjuer med representanter som har innkjøpsansvar i Viken og deres leverandører. Målet med undersøkelsen er å synliggjøre flaskehalser i innkjøpskjeden og foreslå tiltak for å bidra til økt forbruk av norsk økologisk mat, forteller Hanne Eldby i Agri analyse.

Omfatter alle skolene i fylket

Skoleåret 20/21 var 13 skoler plukket ut til å være pilot for innføring av gratis skolemåltid og omlegging til bærekraftige kantiner. I skoleåret 22/23 er ytterligere 10 skoler involvert og får individuell oppfølging fra Matvalget. Vikens satsning på 30 prosent økologisk mat omfatter alle skolene i fylket.

Til toppen